بایگانی بخش محتوای دوره های فنی - مهندسی

:: مبانی، تشریح، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000 / ISO 55001 / ISO 55002 - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط بر اساس استاندارد ASME PCC-2–2018 - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بازرسی ، نگهداری و تعمیرات بویلر - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بویلر ، آنالیز شکست و خرابی های آن - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های بخار - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های گاز - بر اساس توربینهای جدید کلاس F V94.3A - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: تحلیل هزینه در چرخه عمر دارایی های فیزیکی - LCCA - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: تدوین و پیاده سازی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیران در مدیریت دارایی های فیزیکی - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: اورهال و آزمایش های الکتریکی استاتور، روتور و تجهیزات جانبی ژنراتورهای نیروگاهی - ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -
:: نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه و پیش گویانه - ۱۳۹۸/۷/۹ -
:: تحلیل حالات خرابی و اثرات آن(Failure Mode & Effect Critically Analysis (FMECA - ۱۳۹۸/۷/۷ -
:: چگونگی استقرار موفق سامانه مدیریت مکانیزه نت مبتنی بر نظام RCM - ۱۳۹۸/۷/۲ -
:: هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل داده های خرابی ها با استفاده از نرم افزار Power BI - ۱۳۹۸/۶/۳۰ -
:: تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM/PMO) - ۱۳۹۸/۵/۱۹ -
:: معماری نگهداری و تعمیرات در کارخانه هوشمند - ۱۳۹۸/۳/۲۲ -
:: نگاهداشت الکترونیکی E-Maitenance - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ -
:: مهندسی مجدد فرایندهای نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: مدیریت هزینه دارایی های فیزیکی - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: مدیریت نگهداری و تعمیرات ریلی - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: معرفی فرآیندهای دیاگنوستیک (دیاگ) و پروگنوستیک در نگاهداشت صنعتی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: آشنایی با اینترنت اشیا در مهندسی نت - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: مدیریت کارآمد پروژه اورهال - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: نگهداری و تعمیرات ساختمان - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -
:: اصول اولیه سرویس و نگهداری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: تحلیل علل ریشه ای حوادث و خرابی ها (RCA) - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: طرح ریزی و استقرار سیستم نت - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: آشنایی با شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)

- ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات، مبتنی بر اولویت حکم کارها و محدودیت تخصص های تعمیراتی و منابع - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO) - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: روشهای پیشرفته کدینگ و کاتالوگینگ، سیستم مدیریت اطلاعات پایه اقلام - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و آشنایی با آنالیز روغن - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: آشنایی با مدیریت دارایی (های فیزیکی) و استاندارد ایزو 55000 Asset Management - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: دوره مدیریتی آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: آشنایی با محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان (مهندسی پایایی) در تجهیزات و ماشین آلات - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی و روش های ارزیابی و ممیزی آن (Maintenance ROADMAP) - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابیها (RCFA) - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: اولویت بندی تجهیزات و فعالیت های نگهداری و تعمیرات به کمک تکنیک های آنالیز بحرانی، شاخص اهمیت تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC)، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: ممیزی و ارزیابی وضعیت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آشنایی با نت پیشگیرانه و پیش‌گویانه (PM/PDM) و مهندسی پایایی - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: تغییر فرهنگی ، ایجاد انگیزش و انسجام در مدیریت دارایی ها و مهندسی نگهداشت - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) بر اساس استاندارد API-RBI 581 - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: دوره آشنایی با نظام آراستگی (5S) و کاربردهای آن در نگهداشت(نگهداری و تعمیرات) - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: تحلیل و مدیریت زنجیره تامین مواد و کالا در سیستم انبار و سفارشات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - ۱۳۹۶/۴/۲۰ -
:: آشنایی با استاندارد جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM بر اساس استاندارد ISO14224 - ۱۳۹۶/۴/۲۰ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC) ، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: نت خودگردان (AM) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (RBI) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: بکارگیری تستهای غیرتخریبی (NDT) و پایش وضعیت (CM) در نت - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: آشنایی و بکارگیری متدهای عیب یابی (FMEA,FTA) - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) همسو با استاندارد ISO14224 - ۱۳۹۶/۲/۱۰ -
:: نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI) - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: مدیریت قرارداد و ادعا - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: آشنایی با استاندارد مدیریت دارایی ها , ISO55000 Asset Management - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روشهای تحلیل آن - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: آشنائی با قابلیت نگاهداشت ، کیفیت ، ایمنی و خطاهای انسانی در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت پیشگیرانه (Predictive) - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: آشنایی با مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد ” مهندسی هزینه نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: مدیریت قطعات یدکی و انبارداری : بهینه سازی و محاسبات اقتصادی آن - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و روش های ارزیابی و ممیزی آن - ۱۳۹۴/۳/۱۱ -
:: نگهداری و تعمیرات شهری - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: نقش IRIS در نگهداری و تعمیرات ریلی - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت (CBM) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: کلیات اصول برنامه ریزی سیستم های نت - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: تحلیل تاثیر فراوانی خرابی ها به روش مهندسی (FMEA) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: مهندسی قابلیت اطمینان و نگاهداشت پذیری (Reliability & Maintainability) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع (TPM) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: کاربرد تست های مکانیکی و غیرتخریبی در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: محتوای دوره طرح ریزی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: نت پیشگیرانه مبتنی بر ارتقا قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق - ۱۳۹۲/۸/۱۸ -
:: مهندسی نگاهداشت - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: قابلیت نگاهداشت و قابلیت اطمینان برای مهندسین - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: بررسی تجارب موفق، ارزیابی و عارضه یابی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۸/۱۴ -
:: سامانه مدیریت نگهداری رایانه ای CMMS - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: بررسی تجارب موفق، ارزیابی و عارضه یابی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: مدیریت ریسک - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: مدیریت تاکتیک های نت: نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه نوین بر اساس محاسبه ریسک و هزینه - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: نظام علمی مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر ( LCC )، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: بهبود قابلیت اطمینان با نت پیش بینانه (PRIMA) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت نت - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: تکنیک های مهندسی اطمینان ( آنالیز RAMS ) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها (RCFA) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • مهندسی و نصب فیرمکو پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • مهندسی مبنا نیرو محرکه
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • کارن تهویه اوژن پارسیس
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2109 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6067015 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 2788 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association