بایگانی بخش محتوای دوره های فنی - مهندسی

:: روتوردینامیک - 1399/10/17 -
:: بازرسی کارخانجات صنعتی بر اساس استانداردهای  API ۵۱۰ / API ۵۷۰ / API۶۵۳  - 1399/5/4 -
:: روشهای شناسایی، بازرسی، پیشگیری و کاهش اثرات مکانیزمهای تخریب وارده در تمامی تجهیزات فرآیندی - 1399/5/4 -
:: بازرسی ظروف تحت فشار،  حین سرویس بر اساس استاندارد API۵۱۰ - 1399/4/31 -
:: مدیریت تکنیکال خطای انسانی در نگهداری و تعمیرات - 1399/4/14 -
:: طرح ریزی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات - 1399/4/14 -
:: عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی و پنوماتیکی براساس روش RCFA - 1399/2/15 -
:: نگهداری و تعمیر سیستمهای پنوماتیکی براساس روش RCM - 1399/2/15 -
:: نت سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی براساس روش RCM - 1399/2/15 -
:: التروهیدرولیک و الکتروپنوماتیک - 1399/2/15 -
:: پنوماتیک پیشرفته - 1399/2/15 -
:: پنوماتیک پایه و پیشرفته - 1399/2/15 -
:: هیدرولیک پیشرفته - 1399/2/15 -
:: هیدرولیک پایه و پیشرفته - 1399/2/15 -
:: مبانی، تشریح، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000 / ISO 55001 / ISO 55002 - 1398/11/16 -
:: بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط بر اساس استاندارد ASME PCC-۲–۲۰۱۸ - 1398/11/16 -
:: بازرسی ، نگهداری و تعمیرات بویلر - 1398/11/16 -
:: بویلر ، آنالیز شکست و خرابی های آن - 1398/11/16 -
:: بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های بخار - 1398/11/16 -
:: بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های گاز - بر اساس توربینهای جدید کلاس F V94.3A - 1398/11/16 -
:: تحلیل هزینه در چرخه عمر دارایی های فیزیکی - LCCA - 1398/11/16 -
:: بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO - 1398/11/16 -
:: تدوین و پیاده سازی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیران در مدیریت دارایی های فیزیکی - 1398/11/16 -
:: اورهال و آزمایش های الکتریکی استاتور، روتور و تجهیزات جانبی ژنراتورهای نیروگاهی - 1398/11/14 -
:: نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه و پیش گویانه - 1398/7/9 -
:: تحلیل حالات خرابی و اثرات آن(Failure Mode & Effect Critically Analysis (FMECA - 1398/7/7 -
:: چگونگی استقرار موفق سامانه مدیریت مکانیزه نت مبتنی بر نظام RCM - 1398/7/2 -
:: هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل داده های خرابی ها با استفاده از نرم افزار Power BI - 1398/6/30 -
:: تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM/PMO) - 1398/5/19 -
:: معماری نگهداری و تعمیرات در کارخانه هوشمند - 1398/3/22 -
:: نگاهداشت الکترونیکی E-Maitenance - 1398/1/26 -
:: مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات - 1397/12/25 -
:: مهندسی مجدد فرایندهای نگهداری و تعمیرات - 1397/6/17 -
:: مدیریت هزینه دارایی های فیزیکی - 1397/6/17 -
:: مدیریت نگهداری و تعمیرات ریلی - 1397/5/2 -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - 1397/2/16 -
:: معرفی فرآیندهای دیاگنوستیک (دیاگ) و پروگنوستیک در نگاهداشت صنعتی - 1396/12/26 -
:: آشنایی با اینترنت اشیا در مهندسی نت - 1396/12/26 -
:: مدیریت کارآمد پروژه اورهال - 1396/11/28 -
:: نگهداری و تعمیرات ساختمان - 1396/11/28 -
:: گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی - 1396/10/25 -
:: اصول اولیه سرویس و نگهداری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - 1396/6/26 -
:: تحلیل علل ریشه ای حوادث و خرابی ها (RCA) - 1396/6/25 -
:: طرح ریزی و استقرار سیستم نت - 1396/6/25 -
:: آشنایی با شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)

- 1396/6/4 -
:: ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات - 1396/4/27 -
:: برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات، مبتنی بر اولویت حکم کارها و محدودیت تخصص های تعمیراتی و منابع - 1396/4/25 -
:: مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات - 1396/4/25 -
:: بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO) - 1396/4/24 -
:: روشهای پیشرفته کدینگ و کاتالوگینگ، سیستم مدیریت اطلاعات پایه اقلام - 1396/4/24 -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و آشنایی با آنالیز روغن - 1396/4/24 -
:: آشنایی با مدیریت دارایی (های فیزیکی) و استاندارد ایزو 55000 Asset Management - 1396/4/24 -
:: دوره مدیریتی آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان - 1396/4/24 -
:: آشنایی با محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان (مهندسی پایایی) در تجهیزات و ماشین آلات - 1396/4/24 -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی و روش های ارزیابی و ممیزی آن (Maintenance ROADMAP) - 1396/4/24 -
:: راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابیها (RCFA) - 1396/4/21 -
:: اولویت بندی تجهیزات و فعالیت های نگهداری و تعمیرات به کمک تکنیک های آنالیز بحرانی، شاخص اهمیت تجهیزات - 1396/4/21 -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC)، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - 1396/4/21 -
:: ممیزی و ارزیابی وضعیت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها - 1396/4/21 -
:: آشنایی با نت پیشگیرانه و پیش‌گویانه (PM/PDM) و مهندسی پایایی - 1396/4/21 -
:: تغییر فرهنگی ، ایجاد انگیزش و انسجام در مدیریت دارایی ها و مهندسی نگهداشت - 1396/4/21 -
:: بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) بر اساس استاندارد API-RBI 581 - 1396/4/21 -
:: دوره آشنایی با نظام آراستگی (5S) و کاربردهای آن در نگهداشت(نگهداری و تعمیرات) - 1396/4/21 -
:: تحلیل و مدیریت زنجیره تامین مواد و کالا در سیستم انبار و سفارشات - 1396/4/21 -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - 1396/4/20 -
:: آشنایی با استاندارد جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM بر اساس استاندارد ISO14224 - 1396/4/20 -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC) ، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - 1396/4/19 -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات - 1396/4/19 -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - 1396/4/19 -
:: نت خودگردان (AM) - 1396/4/19 -
:: بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (RBI) - 1396/4/19 -
:: مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) - 1396/4/19 -
:: بکارگیری تستهای غیرتخریبی (NDT) و پایش وضعیت (CM) در نت - 1396/2/16 -
:: آشنایی و بکارگیری متدهای عیب یابی (FMEA,FTA) - 1396/2/16 -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) همسو با استاندارد ISO14224 - 1396/2/10 -
:: نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI) - 1396/2/6 -
:: مدیریت قرارداد و ادعا - 1396/2/6 -
:: آشنایی با استاندارد مدیریت دارایی ها , ISO55000 Asset Management - 1395/10/19 -
:: شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روشهای تحلیل آن - 1395/10/19 -
:: آشنائی با قابلیت نگاهداشت ، کیفیت ، ایمنی و خطاهای انسانی در نگهداری و تعمیرات - 1395/6/17 -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت پیشگیرانه (Predictive) - 1395/6/17 -
:: آشنایی با مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد ” مهندسی هزینه نگهداری و تعمیرات - 1394/9/1 -
:: مدیریت قطعات یدکی و انبارداری : بهینه سازی و محاسبات اقتصادی آن - 1394/9/1 -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و روش های ارزیابی و ممیزی آن - 1394/3/11 -
:: نگهداری و تعمیرات شهری - 1394/1/22 -
:: نقش IRIS در نگهداری و تعمیرات ریلی - 1394/1/22 -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - 1394/1/22 -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت (CBM) - 1394/1/22 -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) - 1394/1/22 -
:: کلیات اصول برنامه ریزی سیستم های نت - 1394/1/19 -
:: کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت - 1394/1/19 -
:: تحلیل تاثیر فراوانی خرابی ها به روش مهندسی (FMEA) - 1394/1/19 -
:: مهندسی قابلیت اطمینان و نگاهداشت پذیری (Reliability & Maintainability) - 1394/1/19 -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع (TPM) - 1394/1/19 -
:: کاربرد تست های مکانیکی و غیرتخریبی در نگهداری و تعمیرات - 1394/1/19 -
:: محتوای دوره طرح ریزی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات - 1393/6/31 -
:: نت پیشگیرانه مبتنی بر ارتقا قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق - 1392/8/18 -
:: مهندسی نگاهداشت - 1391/11/4 -
:: نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) - 1391/11/4 -
:: قابلیت نگاهداشت و قابلیت اطمینان برای مهندسین - 1391/11/4 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • پردازشگران نو اندیش
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2209 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 9 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6583415 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 2023 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association