[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
اعضا هیئت مدیره (فعلی)::
اعضا هیئت مدیره(سابق)::
کمیته ها::
آموزش::
کنفرانس::
سمینارها::
عضویت در انجمن::
عضویت در سایت::
معرفی نرم افزار::
معرفی کتاب::
نشریه و خبرنامه الکترونیک::
پیشنهادهای کاری حوزه نت::
تماس با ما::
خبرنامه الکترونیکی انجمن::
::
جایزه ملی تعالی نگهداری

AWT IMAGE

جایزه ملی تعالی نگهداری

http://www.irma-award.ir/

پیوندهای مرتبط
معرفی کتاب در زمینه نت
AWT IMAGE
نشریه ره آورد پژوهش نگهداری و تعمیرات

AWT IMAGE

:: بایگانی بخش محتوای دوره های فنی - مهندسی: ::
:: مهندسی مجدد فرایندهای نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: مدیریت هزینه دارایی های فیزیکی - ۱۳۹۷/۶/۱۷ -
:: نگهداری و تعمیرات در حمل و نقل ریلی - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: معرفی فرآیندهای دیاگنوستیک (دیاگ) و پروگنوستیک در نگاهداشت صنعتی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: آشنایی با اینترنت اشیا در مهندسی نت - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: مدیریت کارآمد پروژه اورهال - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: نگهداری و تعمیرات ساختمان - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ -
:: اصول اولیه سرویس و نگهداری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: تحلیل علل ریشه ای حوادث و خرابی ها (RCA) - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: طرح ریزی و استقرار سیستم نت - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: آشنایی با شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)

- ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات، مبتنی بر اولویت حکم کارها و محدودیت تخصص های تعمیراتی و منابع - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PMO) - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: روشهای پیشرفته کدینگ و کاتالوگینگ، سیستم مدیریت اطلاعات پایه اقلام - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و آشنایی با آنالیز روغن - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: آشنایی با مدیریت دارایی (های فیزیکی) و استاندارد ایزو 55000 Asset Management - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: دوره مدیریتی آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: آشنایی با محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان (مهندسی پایایی) در تجهیزات و ماشین آلات - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی و روش های ارزیابی و ممیزی آن (Maintenance ROADMAP) - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
:: راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابیها (RCFA) - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: اولویت بندی تجهیزات و فعالیت های نگهداری و تعمیرات به کمک تکنیک های آنالیز بحرانی، شاخص اهمیت تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC)، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: ممیزی و ارزیابی وضعیت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آشنایی با نت پیشگیرانه و پیش‌گویانه (PM/PDM) و مهندسی پایایی - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: تغییر فرهنگی ، ایجاد انگیزش و انسجام در مدیریت دارایی ها و مهندسی نگهداشت - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) بر اساس استاندارد API-RBI 581 - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: دوره آشنایی با نظام آراستگی (5S) و کاربردهای آن در نگهداشت(نگهداری و تعمیرات) - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: تحلیل و مدیریت زنجیره تامین مواد و کالا در سیستم انبار و سفارشات - ۱۳۹۶/۴/۲۱ -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - ۱۳۹۶/۴/۲۰ -
:: آشنایی با استاندارد جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات CMMS/EAM بر اساس استاندارد ISO14224 - ۱۳۹۶/۴/۲۰ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر (LCC) ، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات (LCC) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: نت خودگردان (AM) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (RBI) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM) - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: بکارگیری تستهای غیرتخریبی (NDT) و پایش وضعیت (CM) در نت - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: آشنایی و بکارگیری متدهای عیب یابی (FMEA,FTA) - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) همسو با استاندارد ISO14224 - ۱۳۹۶/۲/۱۰ -
:: نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI) - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: مدیریت قرارداد و ادعا - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: آشنایی با استاندارد مدیریت دارایی ها , ISO55000 Asset Management - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در نگهداری و تعمیرات و روشهای تحلیل آن - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -
:: آشنائی با قابلیت نگاهداشت ، کیفیت ، ایمنی و خطاهای انسانی در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت پیشگیرانه (Predictive) - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: آشنایی با مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد ” مهندسی هزینه نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: مدیریت قطعات یدکی و انبارداری : بهینه سازی و محاسبات اقتصادی آن - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و روش های ارزیابی و ممیزی آن - ۱۳۹۴/۳/۱۱ -
:: نگهداری و تعمیرات شهری - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: نقش IRIS در نگهداری و تعمیرات ریلی - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: توسعه سیستم‌های نت خودگردان ( AM ) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) - ۱۳۹۴/۱/۲۲ -
:: کلیات اصول برنامه ریزی سیستم های نت - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: تحلیل تاثیر فراوانی خرابی ها به روش مهندسی (FMEA) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: مهندسی قابلیت اطمینان و نگاهداشت پذیری (Reliability & Maintainability) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع (TPM) - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: کاربرد تست های مکانیکی و غیرتخریبی در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۴/۱/۱۹ -
:: محتوای دوره طرح ریزی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: نت پیشگیرانه مبتنی بر ارتقا قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق - ۱۳۹۲/۸/۱۸ -
:: مهندسی نگاهداشت - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: قابلیت نگاهداشت و قابلیت اطمینان برای مهندسین - ۱۳۹۱/۱۱/۴ -
:: بررسی تجارب موفق، ارزیابی و عارضه یابی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۸/۱۴ -
:: سامانه مدیریت نگهداری رایانه ای CMMS - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: بررسی تجارب موفق، ارزیابی و عارضه یابی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۶ -
:: مدیریت ریسک - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: مدیریت تاکتیک های نت: نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه نوین بر اساس محاسبه ریسک و هزینه - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: مدیریت هزینه در نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۲۲ -
:: نظام علمی مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: آشنایی با مدل هزینه چرخه عمر ( LCC )، به منظور بهینه سازی زمان جایگزینی تجهیزات - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: بهبود قابلیت اطمینان با نت پیش بینانه (PRIMA) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت نت - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: کلیات جامع و شناخت اصول مهندسی نت - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: تکنیک های مهندسی اطمینان ( آنالیز RAMS ) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها (RCFA) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: تکنیک های نوین مهندسی نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: بالانس ماشین‌آلات دوار - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: آنالیز ارتعاشات ماشینها- سطح 2 - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: آنالیز ارتعاشات ماشینها – سطح 1 - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: قابلیت اطمینان در نگهداری و تعمیرات- RCM - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: بازرسی فنی مبتنی بر ریسک (RBI) - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
:: روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات - ۱۳۹۱/۳/۱۷ -
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران Iran Maintenanace Association
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3846