دکتر حسام الدین ارغند

 | تاریخ ارسال: 1399/10/17 | 

دکتر حسام الدین ارغند


سوابق تحصیلی:
 • دکتری مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)، دانشگاه صنعتی شریف
 •  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) ، دانشگاه تبریز
 • کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)، دانشگاه تبریز

سوابق شغلی:

همکاری در پروژه های صنعتی 
 • ارزیابی و ارتقای فنی پایش وضعیت ارتعاشات تجهیزات دوار (شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس)
 • ارزیابی نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر فونداسیون اکسترودر (پالایشگاه گاز ایلام)
 • طراحی قفل ثابت تلهسیژ (شرکت کابل آزما صنعت)
 • آنالیز ارتعاشات کمپرسورهای لوب (پتروشیمی شهید تندگویان)
 • اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات و عیب یابی سیستم رانش شناور دریایی (صنایع دریایی شهید توحیدی)
 • توسعه نرمافزار چینش بهینه پرههای توربین (شرکت ملی گاز ایران منطقه – ۸ عملیات انتقال)
 • توسعه نرمافزار عیبیابی و پایش وضعیت هوشمند یاتاقان های غلتشی(مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف)
 • تحلیل ریشهای علت خرابی سیستم دوار توربین کمپرسور (پتروشیمی پردیس)
 • پیاده سازی نت مبتنی بر وضعیت با تکنیکهای ارتعاشات، ترموگرافی و روغن (شرکت فولاد غرب آسیا)
 • پیاده سازی سیستم پایش وضعیت آنلاین ارتعاشات روی ماشینهای صنعتی (شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی)
 • امکانسنجی استفاده از نت مبتنی بر وضعیت در الکتروکمپرسورهای رفت و برگشتی (شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی)
 • مطالعه ارتعاشات خطوط لوله های انتقال مواد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی(شرکت پتروشیمی آریاساسول)
 • ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پایش وضعیت (شرکت فولاد خوزستان)
 • مدلسازی و تحلیل ارتعاشات شناورهای دریایی (سازمان صنایع دریایی)
 • پیاده سازی سامانه پایش وضعیت ارتعاشی روی سیستم محرک شناورهای دریایی (سازمان صنایع دریایی)
 • عیب یابی تجهیزات صنعتی مختلف دوار و سازهای(صنایع متعدد اعم از نیروگاه، پالایشگاه، فولاد، تکابین، خودرو و ...)
 • آنالیز مودال تجهیزات صنعتی و سازهها (صنایع متعدد شامل پتروشیمی، پالایشگاه، دریایی، فضایی، خودرو، غذایی و ...)
 • طراحی تجهیزات مختلف رشته تکمیلی چاههای نفت و گاز و ابزارهای رانش (شرکت بسط انرژی پرشیا)

سوابق آموزشی:
 • دانشگاه صنعتی شریف: آزمایشگاه دوره های صنعتی (ارتعاشات صنعتی، عیب یابی یاتاقان ها، دینامیک روتور و ...)
 • دانشگاه زنجان: ارتعاشات مکانیکی، طراحی اجزای ماشین، دینامیک ماشین، محاسبات عددی. روش های طراحی مهندسی، ریاضیات مهندسی
 • دانشگاه تبریز: نرم افزار AutoCad ، نرم افزار MATLAB
 • عباس روحانی بسطامی، حسام الدین ارغند، "استفاده از روش های هوش مصنوعی برای تفسیر داده های پایش وضعیت"،چهاردهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۹ .
 •  مهدی بهزاد، عباس روحانی بسطامی، حسام الدین ارغند، "پیش بینی عمر مفید باقیمانده در یاتاقان های غلتشی"، هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۶ .
 • عباس روحانی بسطامی، حسام الدین ارغند، "روش ها و چالش های موجود در پیش بینی عمر مفید باقیمانده در یاتاقان های غلتشی"، دوازدهمین کنفرانس تخصصی تخصصی پایش وضعیت و عیبیابی ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی:
 •  M. Behzad; A. H. Mollaali; M. Mirfarah; H.A. Arghand, “Investigation on the effects of measurement and temporal uncertainties on rolling element bearings prognostics”, Accepted Manuscript, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics ۶(۱) ۱-۱۶, ۲۰۲۰.
 • مهدی بهزاد، علی داودآبادی، حسام الدین ارغند، " تشخیص زود هنگام خرابی یاتاقان غلتشی با تکنیک SPM و مقایسه آن با تکنیک انولوپ ارتعاشات"، پذیرفته شده در نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، مرداد ۱۳۹۸ .
 •  M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani Bastami, “Remaining useful life prediction of ball-bearings based on high-frequency vibration features”, Proceedings of the Imech, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. ۲۳۲, No. ۱۸, ۳۲۲۴-۳۲۳۴, ۲۰۱۸.
 •  A. Rohani Bastami, A. Asi, H. A. Arghand, “Estimation of remaining useful life of rolling element bearings using wavelet packet decomposition and artificial neural network”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, ۴۳(۱), ۲۳۳-۲۴۵, ۲۰۱۹.
 •  M. Rezaee, A. Taraghi Osguie, H. A. Arghand, “An investigation on the ride comfort of a vehicle Subjected to the random road excitation”, Int. J. of Vehicle Safety, Vol. ۶, No. ۳, ۲۰۱۳.
 •  موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند، " ارائه روشی جدید برای تعیین میانگین موضعی در روش تجزیه مود تجربی"، مجله مهندسی مکانیک، شماره پیاپی ۷۱ ، جلد ۴۵ ، شماره ۲، ص ص ۲۳ - ۳۲ ، ۱۳۹۴ .
 •  موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند، " تحلیل تأثیر پارامترهای هندسی و دینامیکی کامیونت بر انحراف عرضی ناشی از نابالانسی نیروی ترمزی"، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مهندسی مکانیک، سال بیست و ششم، شماره ۲، ص ص ۱۴۱ - ۱۵۲ ، ۱۳۹۴ .
 • موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، محسن فتحی " تأثیر مشخصههای ارتعاشی صندلی بر راحتی سفر در خودروی سواری تحت تحریک اتفاقی جاده"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۱ ، شماره ۳ ، صص ۴۳ - ۵۷ ، ۱۳۹۰ .
 • موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، محمد بافندگان، " مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو "، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مهندسی مکانیک، سال بیست و سوم، شماره ۱ ، صص ۴۱ - ۵۲ ، ۱۳۹۰ .
مقالات منتشر شده در کنفرانسهای داخلی و بین المللی:
 •  میرسجاد فیضحسینی، حسام الدین ارغند، سعید حقشناس، مهدی بهزاد، " مطالعه تجربی برای تعیین آستانه خرابی یاتاقانهای غلتشی در شرایط کاری و مودهای خرابی متفاوت"، چهاردهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیبیابی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹ .
 •  علی داودآبادی، حسام الدین ارغند، محمد سماواتیان، مهدی بهزاد، " مقایسه روش SPM با آنالیز ارتعاشات در تشخیص زود هنگام عیب یاتاقانهای غلتشی"، سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیبیابی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۷ .
 •  مسعود شاهپرستی، ناهید نبوی، حسام الدین ارغند، سعید جلیلوند، " بررسی توزیع بار روی رزوههای اکمه تحت اعمال نیروی محوری شدید و فشار داخلی"، هفتمین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه و صنعت، شیراز، ۱۳۹۷ .
 • M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani, “Rolling Element Bearings Prognostics Using High-Frequency Spectrum of Offline Vibration Condition Monitoring Data”, ۳۱st Conference on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, North-west University, South Africa, ۲۰۱۸.
 • M. Behzad, M. Mirfarah, H. A. Arghand, “Prognosis Confidence Level Determination of Rolling Element Bearings, Using ISO ۱۳۳۸۱-۱ Offered Method”, ۵th international Reliability and Safety Engineering Conference, Shiraz University, Iran, ۲۰۱۸.
 • عباس روحانی بسطامی، عارف عاصی، حسام الدین ارغند، " بررسی تجربی پیش آگاهی خرابی در یاتاقان غلتشی با تحلیل ارتعاشات و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی"، دوازدهمین کنفرانس پایش وضعیت و عیبیابی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶ .
 • سعید حقشناس، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد، "بررسی تجربی اثر بار در سطح ارتعاش یاتاقات غلتشی هنگام رشد عیب"، دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶ .
 • مرتضی حسینی، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد، " بررسی تجربی الگوی خرابی یاتاقانهای غلتشی بر اساس روند رشد ارتعاشات"، هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶ .
 •  امیرحسین ملاعلی، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد، "پیشبینی توزیع احتمال عمر مفید باقیمانده یاتاقان غلتشی به کمک مدلسازی عدم قطعیت اندازهگیری غیر برخط ارتعاشات"، هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶ .
 •  امیرمسعود کیاکجوری، حسام الدین ارغند، مهدی بهزاد، " استفاده از نرخ قطع سطح ارتعاشات بهبود یافته برای تعقیب تنزل یاتاقان غلتشی و تخمین عمر مفید باقیمانده آن"، هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶ .
 • M. Behzad, H. A. Arghand, A. Rohani Bastami, M. J. Zuo, “Prognostics of Rolling Element Bearing with the Combination of Paris Law and Reliability Method”, Prognostics and System Health Management Conf., Harbin Institute of Technology, China, ۲۰۱۷.
 •  مسعود شاهپرستی، مهدی بهزاد، حسام الدین ارغند، "بررسی تاثیر همزمان گشتاور ثابت و نوسانی، نسبت تبدیل چرخدندهها و اندازه آنها در پدیده رتل در گیربکسها"، پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴ .
 • مسعود شاهپرستی، حسام الدین ارغند، نورالدین ولیاللهی، مسعود سلمانیان، "ارزیابی اقتصادی اجرای پایش وضعیت در شرکت فولاد خوزستان"، دهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴ .
 • موسی رضائی، امین ترقی اسگویی، حسام الدین ارغند، "عیبیابی جعبهدنده بر اساس روش تجزیه مود تجربی و طیف انرژی"، بیستمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱ .
 • موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، " رفتار دینامیکی اتصالات غیرایدهآل با در نظر گرفتن لقی و اصطکاک در مکانیزمها "، اولین کنفرانس بینالمللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ۱۳۹۰ .
 • موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، " بررسی رفتار دینامیکی مفصل غیر ایدهآل دارای لقی در مکانیزم لنگ لغزنده"، هفتمین همایش بینالمللی موتورهای درونسوز، تهران، ۱۳۹۰ .
 • موسی رضائی، حسام الدین ارغند، امین ترقی اسگویی، " بررسی تأثیر ممان اینرسی جرمی اجزای موتورهای چهارزمانه بر تغییرات سرعت زاویهای میل لنگ"، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۰ .
 • علی میرمحمدی، حسام الدین ارغند، شاهین نصیری وطن، "بهینهسازی خودروهای دوگانهسوز با راهبرد نسبت تراکم متغیر"، ششمین همایش موتورهای درونسوز، تهران، ۱۳۸۸ .

دفعات مشاهده: 1722 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • توسعه صنعتی افق پیشرو جنوب
 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2445 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 125 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7609057 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 490 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association