مهندس رزگار جهاندیده

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

رزگار جهاندیده

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه تبریز
سوابق شغلی:
 • مشاور سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات (تیم مشاوره مدیریت مارس  MARS)
 • مدیر  پروژه های مدیریت دارایی های فیزیکی مرکز مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • مدیر PM (مهندسی نگهداری و تعمیرات) گروه صنعتی زر ماکارون
 • مدیر QM و مشاور پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات شرکت هرمزان دریاپیما
 • سرپرست  مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت کاشی مرجان
 • سردبیر نشریه اطمینان (اولین نشریه اختصاصی مدیریت دارایی های فیزیکی ،نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان)
 • مدیر وب سایت مجله تخصصی نگهداری و تعمیرات (www.mainmag.ir)
فعالیت ها و پروژه های انجام شده:
 • مشاور و مجری طرح ریزی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی - شرکت ملی گاز ایران 
 • مشاور و مجری طرح ریزی سیستم ارزیابی و ممیزی عملکرد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مجتمع پارس جنوبی
 • مشاور و مجری ممیزی ، ارزیابی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی  شرکت پالایشگاه فجر جم 
 • مشاور و مجری ارزیابی ، ممیزی و تدوین نقشه راه شرکت پالایشگاه ایلام
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس ISO 55000  پتروشیمی مارون
 • مشاور و همکاری در زمینه نظارت عالیه نگهداری و تعمیرات -  بنادر بوشهر و شهید رجائی
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت آبنیرو ایران  سدکارون ٤ 
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات  شرکت مپنا  توگا 
 • مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و نت شرکت فراسان
 • مدیرپروژه ارزیابی و تدوین نقشه راه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت گاز پارس جنوبی (SPGC٥ پالایشگاه
 • مدیر پروژه ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها در شرکت های تابع هلدینگ میدکو:
 1. فروسیلیس همدان ،
 2. مس بابک ایرانیان ،
 3. فولاد زرند ،
 4. فولاد سیرجان ایرانیان
 5. زغالسنگ پابدانا ،
 6. کک سازی زرند ،
 7. فولاد بردسیر
 • مشاور مجموعه فولاد میدکو در تدوین نظامنامه سیستم مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات
 • مدیر پروژه ارزیابی و تدوین نقشه راه جامع نگهداری و تعمیرات پتروشیمی بندر امام
 • مدیر پروژه ارزیابی سیستم مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات نیروگاه شهید مفتح همدان
 • مدیرپروژه ارزیابی سیستم نت فراسان شیراز
 • مشاور ارزیابی و بازطراحی CMMS شرکت مپنا (توگا)
 • همکار در پروژه ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
 • مشاور پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات صنایع فجر شیراز
 • مدیر پروژه بهینه سازی فرآیندهای موجودی و انبار شرکت مس سرچشمه (MRO)
 • همکار در پروژه بهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی مس سرچشمه کرمان
 • ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت ایران افق در میدان نفتی یادآوران
 • پروژه تدوین استاندارد ها و دستورالعمل های سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان بنادر و دریا نوردی
 • طراح اولین نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات شناورها (Hmariner Pro v.1مورد تأیید موسسه رده بندی ایرانیان (زیر نظر سازمان بنادر کشور)
 • پیاده سازی ٥ اس در شرکت کاشی مرجان
 • اجرایRCM (نت مبتنی بر قابلیت اطمینان) در شرکت کاشی مرجان
 • پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات کاشی مرجان
 • پیاده سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی شرکت کاشی مرجان
 • طراحی اولین نرم افزارنگهداری وتعمیرات درمحیط اکسس(با نام  (EasyMain
 • مشاوره پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت موجودی قطعات یدکی ،مسئول فرآیند برنامه ریزی وتحلیل وبهبودفعالیتهای نگهداری وتعمیرات ،مسئول فرآیندبرنامه ریزی نگهداری وتعمیرات ، دبیرومشاور پروژه ی طراحیوپیاده سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات شرکت کاشی مرجان اصفهان
 • مشاورطراحی فرآیندهای تولید ،مهندسی تولید، انبارش و کنترل موجودی
 • رهبر ومشاور ٣تیم پروژه بهبود درشرکت کاشی مرجان
 • پروژه بهینه سازی و تسطیح منابع نگهداری وتعمیرات برای انجام برنامه های PM و تدوین برنامه های کنترل PM برای یک کنترل کننده با نرم افزار Matlab  
 • پر.ژه طراحی پالت بهینه برای سایزهای مختلف کاشی و شبیه سازی آن در Matlab برای شرکتهای تولیدکننده کاشی
 • پروژه طراحی وبهینه سازی چیدمان وحرکت لیفتراک ها درانبارمحصول، شرکت کاشی مرجان بااستفاده ازنرم افزار Matlab
سوابق تدریس:
 1. دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 2. دوره نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  شرکت پتروشیمی مرجان
 3. دوره ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی  شرکت توسعه آب و نیروی کشور
 4. دوره ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکیپتروشیمی امیرکبیر
 5. کارگاه آموزشی ارزیابی ، تدوین نقشه راه و پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی براساس مدل اسپیرال  کنفرانس مدیران فنی و
 6. نگهداری و تعمیرات
 7. دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده  اصول و مبانی  نیروگاه گتوند
 8. دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده  اصول و مبانی  نیروگاه سیمره
 9. دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی  اصول و مبانی  نیروگاه گتوند
 10. دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی  اصول و مبانی  نیروگاه سیمره
 11. دوره آموزشی ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی صنایع مهام پارچین
 12. دوره شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات  KPI - پتروشیمی بندر امام 
 13. دوره شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات  KPI - پالایشگاه دوم گاز پارس جنوبی SPGC
 14. دوره 6 روزه تربیت ارزیاب نگهداری و تعمیرات  - بیمارستان بقیه الله
 15. دوره توجیهی ارزیابان سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی - شرکت گاز پارس جنوبی
 16. دوره آموزشی ارزیابی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی کارون 4
 17. دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح 1- شرکت نوشاب (کوکاکولا)
 18. دوره RCFA – تجزیه و تحلیل ریشه ای خرابی ها – پروژه خط 7 مترو تهران
 19.  دوره نگهداری و تعمیرا ت مقدماتی سطح 1 - صنعت سبز غرب
 20.  مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM  مس سرچشمه کرمان
 21. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  کاشی مرجان
 22. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  پژوهشگاه نیرو
 23. دوره مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات – نیروگاه کارون 4
 24. کارگاه آموزشی PMO  بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه – کنفرانس تعالی
 25. دوره نگهداری و تعمیرات مقدماتی سطح  شرکت زرماکارون
 26.  دوره 5 اس – دانشگاه شهید دستواره
 27.  مدلسازی فرآیندهای انبار و قطعات یدکی با زبان BPMN2.0 و آموزش مدلسازی با نرم افزار
 28. Viusal Paradigm مس سرچشمه کرمان
 29. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  شرکت ایسیکو ISEKCO
 30. بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO  - پتروشیمی بندر امام
 31.  مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات - مگا موتور
 32. دوره نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع TPM  شرکت مگاموتور
 33. دوره روش های نوین در نگهداری و تعمیرات – شرکت نستله ایران
 34. دوره تجزیه و تحلیل داده های نگهداری و تعمیرات - شرکت مگاموتور
 35. دور طراحی داشبورد شاخص های نگهداری و تعمیرات در Power BI  پتروشیمی بندر امام
 36. دوره بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PMO - فجر شیراز
 37. دوره مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات – فجر شیراز
 38. دوره تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی RCA کاشی مرجان
 39. دوره هفت ابزار بهبود کیفیت و بهره وری – کاشی مرجان
 40. مدیریت قطعات یدکی MRO  کاشی مرجان اصفهان و دوره های سازمان ها
 41. دوره اصول و مبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات سطح 1 – نیروگاه گتوند
 42. دوره بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PMO)  - اداره کل نیرو کشش
 43. دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM II – صنایع الکترونیک ایران(صاایران)
 44. دوره شاخص های کلیدی عملکرد KPI نگهداری و تعمیرات – پتروشیمی بندر امام
 45. دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  (RCM)  - اداره کل نیرو کشش
کتاب ها:
 • مترجم کتاب : سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات CMMSدر دست انتشار
 • کتاب : راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس 55000 ISO در دست انتشار
مقالات و ارائه ها:
 • Optimization the Routine preventive Maintenance control base on activity risk analysis and for single
 • controller using TSP (Traveling Salesman Problem)
 • International Industrial Maintenance and Reliability conference( Oxford University 2014  England)
 • تدوین برنامه فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشکیرانه مبتنی بر آنالیز ریسک و بااستفاده از مسئله فروشنده دوره گرد (نهمین ملی کنفرانس نگهداری و تعمیرات سال 93)
 •  مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات  اولین کنفرانس مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت پتروشیمی - 96
 • بهبود سیستم مدیریت موجودی قطعات یدکی (اولین همایش مدیریت قطعات یدکی رشت ٩٢ )
 • مدلی برای مدیریت قطعات یدکی (هشتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ٩٢ )
 • مدیریت متوازن و یکپارچه فرآیندهای مدیریت دارایی های فیزیکی (نخستین کنفرانس تعالی نت ٩٦ )
 • نخستین کنفرانس تعالی نت) (PMO) بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه96 )
 • انتشار بیش از ٥٠ مقاله در سایت مجله تخصصی نگهداری و تعمیرات

دفعات مشاهده: 3925 بار   |   دفعات چاپ: 670 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • موج نیرو
 • راهبری مدیریت آرمانی
 • ریل پرداز سیستم
 • ایراتک کیش
 • همکار صنعت بهساز
 • گهر روش سیرجان
 • ترسیم داده افزار
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 • البرز توربین
 • نیروآوران خردمند کویر
 • مشاوران تدبیرپرداز آویژه
 • الکترومسکن تهویه پایتخت
 • پیشگامان سرویس آرمان
 • نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
 • ارتباطات فن کام کیش
 • پایش وضعیت یکتا شرق
 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • گسترش آهن راه
 • اطلس راهبر دریا
 • پیشگامان فن اندیش
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

آمار ساایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2504 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 25 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 7770553 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 455 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2024 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association