مبانی، تشریح، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000 / ISO 55001 / ISO 55002

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 

  عنوان دوره: مبانی، تشریح، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55000 / ISO 55001 / ISO 55002

  کد گروه بندی تخصصی :

  فنی- مهندسی 

  مدرس: علیرضا جوادی کما

  مدت دوره: 3 روز

اهداف دوره:
آشنائی با الزامات، اصول، اصطلاحات و دستورالعمل ها و کسب مهارت جهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی AIM

  شرایط شرکت کنندگان:مدیران : ارشد، میانی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، تضمین کیفیت، مهندسی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط.

محتوای دوره:

1. مدیریت دارایی ها ، دورنما ، اصول و اصطلاحات

 • مقدمه/هدف
 • دامنه کاربرد
 • مدیریت دارایی ها
 • اصطلاحات و تعارف
 • اصطلاحات مرتبط با دارایی ها
 • برنامه استراتژیک مدیریت دارایی ها
 • اقدام پیشگیرانه و پیشگویانه و اصلاحی
2. الزامات سیستم های مدیریتی (مدیریت دارایی ها)
3. الزامات سیستم های مدیریتی، دستورالعمل هایی برای استفاده از ایزو55001
4. مقدمه
5. دامنه کاربرد
6. منابع اصلی
7. اصطلاحات و تعاریف
8. بستر سازمان
 • درک سازمان و بستر آن
 • درک نیازها و انتظارات ذی نفعان
 • تعیین دامنه سیستم مدیریت دارایی ها
 • سیستم مدیریت دارایی ها
9. رهبری
 • رهبری و تعهد
 • سیاست
 • اختیارها، مسئولیت ها و نقش های سازمانی
10. برنامه ریزی
 • اقداماتی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های سیستم مدیریت دارایی ها
 • اهداف عینی مدیریت دارایی ها و برنامه ریزی برای دستیابی به این اهداف
11. پشتیبانی
 • منابع
 • شایستگی
 • آگاهی
 • ارتباطات
 • الزامات اطلاعات
 • اطلاعات مستند
12. عملیات
 • کنترل و برنامه ریزی عملیاتی
 • مدیریت تغییر
 • برونسپاری
13. ارزیابی عملکرد
 • پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی
 • ممیزی درونی
 • بازنگری مدیریت
14. بهبود
 • عدم انطباق و اقدام اصلاحی
 • اقدام پیشگیرانه
 • بهبود مستمر
 • ایجاد و به روزرسانی
 • کنترل اطلاعات مستند
 • مزایای مدیریت دارایی ها
 • دارایی ها
 • دورنمایی از مدیریت دارایی ها
 • اصول زیربنایی
 • ارتباط سیستم مدیریت دارایی ها با مدیریت دارایی ها
 • دورنمایی از سیستم مدیریت دارایی ها
 • مزایای سیستم مدیریت دارایی ها
 • عناصر سیستم مدیریت دارایی ها

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره:


دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط بر اساس استاندارد ASME PCC-2–2018

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 

  عنوان دوره: تدوین و پیاده سازی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیران در مدیریت دارایی های فیزیکی

  کد گروه بندی تخصصی :

  فنی- مهندسی 

  مدرس: علیرضا جوادی کما

  مدت دوره: 5 روز

اهداف دوره:

  شرایط شرکت کنندگان:مدیران : ارشد، میانی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، تضمین کیفیت، مهندسی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط.

محتوای دوره:

 • تعمیرات جوشکاری
 • جوشکاری سر به سر ورق ها در اجزا تحت فشار
 • تعمیر داخلی کاهش ضخامت توسط جوشکاری ترمیمی
 • آبند کردن اتصالات رزوه ای توسط جوشکاری
 • تعمیر نشتی توسط جوشکاری
 • وصله های جوشکاری نبشی با تقویت جوش پلاگ
 • پیشنهاد تناوبی جهت پیشگرم جوشکاری سنتی
 • پیشنهاد تناوبی جهت عملیات حرارتی (تنش زدایی)
 • رویه جوشکاری و تست جوشکار در سرویس
 • جوشکاری اجزا تحت فشار کربن استیل یا پایپینگ
 • ترمیم کلدینگ، جوشکاری پوششی و ترمیمی
 • توسعه و ایجاد یک رویه عملیات حرارتی
 • ملاحظات جوشکاری تعمیراتی
 • جایگزینی اجزای تحت فشار
 • بازرسی و تعمیر بدنه و تیوب مبدل های حرارتی (پوسته و لوله)
 • آبند کردن با جوش اتصالات رزوه ای
 • تقویت با اسلیو فولادی پیرامون لوله کشی
 • هشدارها و محدودیت ها
 • جوشکاری تقویتی فیلت(گوشه)
 • گزینه های دیگر برای پیش گرم کردن جوشکاری سنتی
 • گزینه های دیگر برای عملیات حرارتی
 • جوشکاری اجزای تحت فشار کربن استیل در سرویس
 • خطوط لوله
 • روش جوشکاری در سرویس/ صلاحیت جوشکار
 • تعمیرات جوش پلاگ یا رزوه ای
 • عملیات حرارتی مخازن
 • تهیه یک روش عملیات حرارتی
 • ملاحظات جوشکاری تعمیری برای مخازن تحت فشار فلزی کروم -مولیبدن
 • تعویض قطعات تحت فشار
 • جزئیات توصیه شده برای اصلاح نخ های گل میخ برای جلوگیری از آسیب دیدن موضوعات در سوراخ های ضبط شده
 • مثالی گویا از آنالیز مهندسی
 • تعمیر جوش
 • فرآیند حذف فلز
 • سازمان بازرسی کارفرما (مالک)/ استفاده کننده مسئولیت این سازمان
 • مهندس ، تعمیرکار ، بازرس ، آزمونگر و دیگر پرسنل 
 • آزمون ، بازرسی و تست فشار 
 • برنامه های بازرسی و آماده سازی برای بازرسی 
 • بازرسی مبتنی بر ریسک 
 • بازرسی برای انواع مختلف مکانیسم آسیب و حالت های شکست  
 • مکان های و متدهای پایش وضعیت  
 • انواع بازرسی و نظارت برای مخازن تحت فشار  
 • بازرسی پوسته و تیوبهای مبدل های حرارتی  
 • فواصل/تکرار و مقدار بازرسی 
 • بازرسی در طول مدت نصب و تغییرات سرویس 
 • محاسبه عمر باقیمانده 
 • سرویس دهی و بازرسی مبتنی بر ریسک
 • صلاحیت ،  گواهینامه ،  مسئولیت و اختیارات بازرس خطوط لوله
 • بازرسی خوردگی زیر عایق
 • بازرسی نقاط تزریق مخلوط
 • تست فشار سیستمهای پاپینگ
 • ردیابی و تائید بازبینی متریال
 • تعیین نرخ خوردگی
 • بازرسی و نگهداشت تجهیزات تقلیل فشار 
 • بازرسی نقاط تزریق مخلوط 
 • تست فشار سیستمهای پاپینگ
 • بازرسی جوش و ولوها در سرویس
 • تعیین ضخامت مورد نیاز 
 • گزارش و ثبت بازرسی سیستم پاپینگ
 • گزارش نشتی و خرابی سیستم پایپینگ
 • تغییرات و تعمیرات سیستم پایپینگ
 • تعیین ماکزیمم فشار کاری مجاز

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره:


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • مهندسی و نصب فیرمکو پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • مهندسی مبنا نیرو محرکه
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • پتروشیمی شهید تندگویان
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • کارن تهویه اوژن پارسیس
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2100 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 8 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 5990612 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 1699 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association