دکتر جبارعلی ذاکری

 | تاریخ ارسال: 1397/2/5 | 

دکتر جبارعلی ذاکری

سوابق تحصیلی:

دکترای تخصصی مهندسی عمران - راه آهن

  محل تحصیل: دانشگاه جیائوتونگ پکن- چین

  سال اخذ مدرک تحصیلی: مارس 2000

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه

  محل تحصیل: دانشگاه تبریز - ایران

  سال اخذ مدرک تحصیلی 1374

  کارشناسی مهندسی عمران

  محل تحصیل: دانشگاه تبریز -ایران

  سال اخذ مدرک تحصیلی 1371

سوابق اجرایی:

ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس دفتر فنی شرکت عمران شهر جدید سهند یک سال

  کارشناس و مدیر دفتر فنی شرکت سازه های فضایی ایران بمدت سه سال

  معاون فنی و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید تراورس و رو سازی خطوط راه آهن بمدت 3 سال

  مدیر کل خط و ابنیه فنی راه آهن بمدت 5 سال

  مجری طرحهای عمرانی راه آهن بمدت 5 سال

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مترا بمدت 27 ماه

  عضو هیئت مدیره شرکت مترا از 86 تا شهریور 88

  عضو کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران (از سال 79 تا 84)

  عضو هییت ممیزه راه آهن ج ا ا.

  عضو کمیته راهبری سامانه مدیریت پلهای راه و راه آهن – پژوهشکده حمل و نقل

  عضو هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران از سال 1387

  عضو مجمع زیربنایی UIC

  عضو کمیته راهبردی خط 1 قطار شهری تبریز

  عضو هیئت اجرایی مدیریت طرح قطار شهری شیراز

  عضو مجمع زیربنایی UIC

  عضو کمیسیون زیربنائی UIC

  مشاور روسازی مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن از سال 88

  مشاور عالی مدیرعامل سازمان قطارشهری تبریز و حومه از سال 89

  مدیریت مطالعات پروژه های کلان کشور اعم از:

  طرح جامع حمل و نقل کشور

  مطالعات تکمیلی راه آهن سریع السیر قم- اصفهان

  مطالعات راه آهن سریع السیر تهران – مشهد

  مطالعات مقدماتی و مرحله اول راه آهن شهری کرمانشاه

  مطالعات مقدماتی و مرحله اول قطار شهری قم

  مطالعات و مدیریت طرح زیرزمینی کردن راه آهن در ورودی ایستگاه تهران

  ساماندهی ترافیک و حمل و نقل شهر کرمان

  طراحی بیش از 2000 کیلومتر از شبکه حمل و نقل ریلی کشور

  طراحی و مطالعات 4 پروژه ریلی در کشور سوریه

  طراحی خطوط داخلی پالایشگاه شازند اراک

  ناظر مطالعات مرحله اول و دوم طراحی خط آهن (مترو) تبریز - سهند

 

جوایز کسب شده :

  • انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر حمل و نقل ریلی در هفته حمل و نقل 1392 (راه آهن ج. ا.ا. و انجمن صنفی راه آهن)

  • لوح تقدیر سخنران کلیدی در کنفرانس بین المللی عمران معماری و توسعه پایدار شهری آذر 92- تبریز

  • لوح تقدیر مقاله برتر در پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نفل ریلی 1392 تهران

  • the John Jarrett Davis Prize for paper ‘Evaluation of humped slack track performance in desert railways' (Proceedings volume 225 Issue 6), Institution of Mechanical Engineers, Uk.

  • لوح تقدیر مقاله برتر در سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نفل ریلی 1390 تهران 

  • پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی راه آهن (رتبه دوم) 1389

  • پژوهشگر برتر حمل و نقل ریلی حوزه حمل و نقل ریلی برون شهری 1389

  • لوح تقدیر مقاله برتر در دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نفل ریلی 1389 تهران

  • جایزه مقاله پر استناد "Journal of Mechanical Science and Technology 2010"

  • لوح تقدیر مقاله برتر در یازدهمین همایش بین المللی حمل و نفل ریلی 1388 تهران

  • لوح تقدیر مقاله برتر در نهمین همایش بین المللی حمل و نفل ریلی 1386 تهران

  • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در سال 1384

  • لوح تقدیر بخاطر احراز بهترین نمره برای رساله دکترای تخصصی از دانشگاه جیائوتونک پکن 1378

  • لوح تقدیر از مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جهت ارائه مقالات برتر در پنجمین همایش حمل ونقل ریلی1378

  • لوح تقدیر بخاطر فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه تبریز 1374با معدل 53/19

  • لوح تقدیر مقاله برتر در دومین همایش دانشجوئی دانشکده فنی دانشگاه تبریز 1373

  عضویت در مجامع علمی – تخصصی بین المللی

  معاون و دبیر کمیته راه و ترابری کارگروه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر آمایش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  مسئول زیرکارگروه حمل و نقل ریلی برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر آمایش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  عضو مجمع زیربنایی UIC

  عضو کمیسیون زیربنائی UIC

  عضو هیات مدیره انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران

  عضو انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

  رییس کمیته پژوهش انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران از سال 1388

  عضو گروه واژه گزینی حمل ونقل ریلی - فرهنگستان زبان وادب فارسی (از سال 81 تا به حال)

  عضو کمیته علمی همایش ها و کنفرانس ها:

- عضو شورای برنامه ریزی و کمیته علمی چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 1391

  - عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای1391

  - عضو شورای برنامه ریزی و کمیته علمی سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 1390

  - عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای1391 عضو شورای برنامه ریزی و کمیته علمی سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 1390

  - دبیر علمی و عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای، ریلی و هوایی- زنجان 1390

- عضو شورای برنامه ریزی و کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 89 عضو شورای برنامه ریزی و کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 88

  - دبیر علمی و عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی - زنجان 1388

  - عضو کمیته علمی و دبیر کمیته راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن 88

  - عضو کمیته علمی دهمین همایش بین - المللی حمل و نقل ریلی 87

  - عضو کمیته علمی نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 86

  - عضو کمیته علمی هشتمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 85

  -عضو کمیته علمی همایش ملی حمل و نقل ریلی از سال 81 تا سال 84

  -عضو کمیته علمی و داوران چهارمین همایش ارتقاء ایمنی راه آهن 1383

  - Scientific committee Member of "5th International Symposium on Environmental" China 2011.

  - Scientific committee Member of 2nd International Conference on recent Advances in Railway Engineering , Iran, 2009.

  - Scientific committee Member of "4th International Symposium on Environmental Vibration: Prediction, Monitoring and Evaluation" China 2009.

  - Scientific committee Member of 9th International Level Crossing Symposium & Managing Trespass Seminar, Canada, 2004.

  سردبیر مجلات :

  1- Advances in Railway Engineering, An International Journal

  2- Global Journal of Engineering, Design & Technology

  عضو هیات تحریریه مجلات:

  1- BIOINFO Civil Engineering , India

  2- Journal of Civil Engineering & Architecture , USA

  3- International Journal of Mechanics and Applications

  4- International Journal of Transportation Engineering

  5- International Journal on Advances in Railway Engineering

  6- American journal of Civil Engineering & Architecture , USA

  7- فصل نامه مهندسی حمل و نقل

  داور علمی مجلات ISI و ISC :

  - Journal of Structure and Infrastructure Engineering Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance , UK

  - Journal of Mechanical Science and Technology, South Korea

  - Latin American Journal of Solids and Structures , Brazil

  - Journal of Civil Engineering & Architecture , USA

  - Iranian Journal of Science & Technology, Iran

  - Journal of Transportation Engineering (ASCE), USA

  - International Journal of Physical Sciences,

  - Scientia Iranica Journal , Iran

  - Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, China

  - Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Transport journal , UK

  - BIOINFO Civil Engineering, India

  - Meccanica, Italy

  - Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, China.

  - Journal of soils and foundations, Japan.

  - Wind and Structures, An international Journal, South Korea

  - پژوهشنامه حمل و نقل

  - فصل نامه مهندسی حمل و نقل

  - مجله عمران مدرس

  - نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

  - نشریه فنی دانشگاه تهران

  - نشریه مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

  - مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

  - نشریه صنعتی امیر کبیر

  سوابق آموزشی و تخصصی

  - دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن- دانشگاه علم وصنعت ایران (از سال 90 تا بحال)

  - استادیار دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم وصنعت ایران (از سال 79 تا 89)

  - عضو کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران (از سال 79 تا 84)

  - عضو هیات ممیزه راه آهن ج ا ا.

  - عضو کمیته راهبری سامانه مدیریت پلهای راه و راه آهن - پژوهشکده حمل و نقل

  تدریس دروس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد:

  1-تدریس دروس پلهای راه آهن، مهندسی راه آهن ، آز روسازی راه آهن ، روسازی راه آهن، ساخت و اجرای خطوط راه آهن، نگهداری خطوط، کارگاه مهندسی خط آهن در دوره کارشناسی

  2-تدریس دروس روشهای نوین نگهداری خطوط ، اندرکنش خط - قطار، مهندسی راه آهن پیشرفته، طراحی فرودگاه در دوره کارشناسی ارشد

  3- تدریس دروس اندرکنش خط و قطار (2)، تئوری صفحات و پوسته ها، مباحث ویژه در مهندسی خط و سازه های ریلی در دوره دکترا

  ترجمه کتاب:

  1-ترجمه کتاب مرجع دینامیک پلهای راه آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1383

  2-ترجمه کتاب خطوط ریلی پیشرفته (جلد اول) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1388

  3-ترجمه کتاب خطوط ریلی پیشرفته (جلد دوم) با همکاری آقای دکتر محمدزاده انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1388

  4-ترجمه کتاب معیارهای ایمنی خط آهن (آمریکا) انتشارات انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1391

  تالیف کتاب:

  1-تالیف کتاب مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خط آهن - انتشارات مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی راه آهن 1384

  2-تالیف کتاب روشهای نگهداری خط آهن انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1385

  3-تالیف کتاب مقدمه ای بر سازه های خاکی - فولادی انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 1388

  4-عضو هیات تالیف و تدوین نشریه 301 تحت عنوان " مشخصات فنی و عمومی اجزای روسازی راه آهن" انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت راهبردی ریاست جمهوری) 1384

  5-عضو هیات تالیف و تدوین نشریه 355 تحت عنوان دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن" انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت راهبردی ریاست جمهوری) 1385

  6-عضو هیات تالیف و تدوین نشریه 394 تحت عنوان "دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر" انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت راهبردی ریاست جمهوری) 1386

  7- Book title: Railway / Book 2 (ISBN 979-953-307-870-9)

  Chapter title: Lateral resistance of Railway track (English)

  8-Xavier PerpinyaZakeri.J.A. (Book title: Reliability and Safety in Railway (ISBN 978-953-51-0451-3))

  Chapter 13: Lateral resistance of Railway track (in English))


دفعات مشاهده: 2140 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2273 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 31 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6905492 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 853 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association