دکتر حجت احمدی

AWT IMAGE

دکتر حجت احمدی

سمت:خزانه دار انجمن نت ایران (دور سوم هیات مدیره)

آخرین مدرک تحصیلی:

  مدرک تحصیلی

  دانشگاه

  کشور

  سال اخذ مدرک

  دکتری

  دانشگاه تهران – پایان نامه در دانشگاه آلبرتای کانادا

  ایران – پایان نامه در دانشگاه آلبرتای کانادا

  1381

فعالیتهای پژوهشی:

دارای مجوز اجرا و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات و پایش وضعیت CM از وزارت صنایع و معادن

 • پروژههای انجام شده پایان یافته و در حال اجرا:

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  عــــنوان

  سمت در پروژه

  محل اجرا

  1

  حجت احمدی

  طراحی و نصب سیستم اعلان گاز CO در واحد احیا

  مجری پروژه

  شرکت فولاد خوزستان

  2

  حجت احمدی

  طراحی و ساخت ماشین کنترل کیفی گیربکس تراکتور به کمک پایش وضعیت صدا و ارتعاش بصورت آنلاین مبتنی بر منطق فازی

  مجری پروژه

  شرکت تراکتور سازی کردستان

  3

  حجت احمدی

  طراحی و پیاده سازی سامانه پایش وضعیت On-Line ارتعاش توربین ژنراتور و الکتروموتورهای استراتژیک نیروگاه بعثت

  مجری پروژه

  نیروگاه بعثت

  4

  حجت احمدی

  پایش وضعیت ارتعاش، حرارت و روغن توربین گازی یکی از الکتروموتور های مهم نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون و تشخیص و پیشگویی عیوب به کمک منطق فازی

  مجری پروژه

  نیروگاه فارس

  5

  حجت احمدی

  اجرای مراقبت وضعیت آنی CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت تایدواتر خاورمیانه

  (ناحیه خوزستان)

  6

  حجت احمدی

  اجرای مراقبت وضعیت آنی CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت تایدواتر خاورمیانه

  (ناحیه بندرعباس)

  7

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت نگین سبز خاورمیانه

  8

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت روبیان

  9

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM ارتعاش و حرارت تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

  (بندر امام خمینی (ره))

  10

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM ارتعاش و حرارت تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

  ( بندرعباس)

  11

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM ارتعاش و حرارت تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

  (بندر خرمشهر)

  12

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت آلومینیوم ایران

  13

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت پارسیان

  14

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت حجت بندر

  15

  حجت احمدی

  بررسی و تحیلیل پایش وضعیت تجهیزات معدنی

  مجری پروژه

  شرکت سنگ آهک نسوز پیر بکران

  16

  حجت احمدی

  کاربرد فناوری نانو در صنعت فولاد

  مجری پروژه

  شرکت فولاد مبارکه اصفهان

  17

  حجت احمدی

  کاربرد فناوری نانو در صنعت فولاد

  مجری پروژه

  شرکت فولاد خوزستان

  18

  حجت احمدی

  پایش وضعیت CM

  مجری پروژه

  سیمان هرمزگان

  19

  حجت احمدی

  پایش وضعیت ارتعاشی و ترموگرافی کمپرسور 2800 باری

  مجری پروژه

  پتروشیمی لاله

  20

  حجت احمدی

  پایش وضعیت ترموگرافی کمپرسور فشار بالا

  مجری پروژه

  پتروشیمی مارون

  21

  حجت احمدی

  پایش وضعیت ارتعاشی و حرارت تجهیزات و پمپ ها

  مجری پروژه

  شرکت گلتاش

  22

  حجت احمدی

  پایش وضعیت ارتعاشی و حرارت تجهیزات و شناورها

  مجری پروژه

  شرکت دریا موج بندر

  23

  حجت احمدی

  پایش وضعیت روغن کمپرسور فشار بالای 2800 باری

  مجری پروژه

  پتروشیمی لاله

  24

  حجت احمدی

  هم راستا سازی الکتروموتور 300 اسب هویست گنتری کرین

  مجری پروژه

  شرکت تاید واتر خاورمیانه( شهید رجایی)

  25

  حجت احمدی

  اجرای پایش وضعیت CM تجهیزات

  مجری پروژه

  شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق

  26

  حجت احمدی

  پیاده سازی پایش وضعیت ارتعاشی، حرارتی و ترموگرافی تجهیزات شرکت آب و فاضلاب شیراز مبتنی بر منطق فازی

  مجری پروژه

  شرکت آب و فاضلاب شیراز

  27

  حجت احمدی

  سیستم نگهداری و تعمیرات PM

  مجری پروژه

  شرکت حوض ماهی اصفهان

  28

  حجت احمدی

  پایش وضعیت cm حرارت و ارتعاش

  مجری پروژه

  شرکت حوض ماهی اصفهان

  29

  حجت احمدی

  پروژه CM On Line تاسیسات آبفای خرم آباد

  مجری پروژه

  آب و فاضلاب لرستان

  30

  حجت احمدی

  پایش وضعیت تجهیزات سد سفیدرود و تشخیص و پیشگویی عیوب به کمک منطق فازی

  مجری پروژه

  شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

  31

  حجت احمدی

  مطالعات ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ایستگاه پمپاژ روزیه استان سمنان"

  مجری پروژه

  شرکت آبفای شهری استان سمنان

 

• مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی: 

  ردیف

  

  عنوان مقاله

  مشخصات نشریه

  نام نشریه

  * نوع امتیاز

  سال

  شماره

  1

  

  Application of aluminide coating modified with yttrium for protecting corn post harvest processing equipments against erosion in food industries

  

  Spanish journal oa Agricultural research , 2010-8-1-18-24

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  1388

  8

  2

  Modeling drying kinetics of pistachio nuts with multilayer feed-forwaed neural network 

  Drying technology 27-1069-1077-2009

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  27

  1388

  

  3

  Electronic mouth : a new technology for agro-food evaluation 

  Crop Res. 294-296 (2009 )

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  3

  1388

  4

Consistency assessment of bitterness sensory evaluation data for non-alcoholic beer   

  Res. On Crops 10 (3): 736-739 (2009 )

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  3

  1388

  5

  Effect of Depth of Plowing and Soil Moisture Content on Reduced Secondary Tillage 

  CIGR Ejournal

  علمی پژوهشی

  

  1388

  6

  Moisture-Dependent Some Physical and Mechanical Properties of Cumin ( Cuminum cyminum L.) Seed 

  International Journal of Agricultural and Biological Engineering

  علمی پژوهشی

  2

  1388

  

  7

  نتایج پایش وضعیت ارتعاشی و حرارتی لایروب هویزه

  

  دریا بندر

  علمی پژوهشی

  

  1388

  8

  Fault diagnosis of massey ferguson gearbox using power spectral density

  

  Journal of Agricultural Technology

  علمی پژوهشی

  

  1388

  9

  Determination and Investigation of Information Technology Parameters Effective to Precision Agriculture Development

  

  IJAT

  علمی پژوهشی

  

  1388

  10

  Vibration Condition Monitoring of Hydraulic pumps Using Decision Trees and Fuzzy Logic Inference System

  

  Insight Journal (JCR )

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1388

  

  11

  APPLICATION OF REMOTE SENSING IN THE AGRICULTURAL LAND-USE ASSESSMENT

  

  Journal of Theoretical and Applied Information Technology

  علمی پژوهشی

  

  1388

  

  12

  Optimal Design of Rotary Tiller Rotor Proportionate with Tractor Power by Using Energy Method

  

  International Journal of Agricultural and Biological Engineering

  علمی پژوهشی

  

  1388

  13

  using of power spectral density for condition monitoring of fan

  

  ccse

  علمی پژوهشی

  

  1388

  

  14

  E®ects of Yttria Addition on Microstructure, Mechanical Properties , Wear Resistance and Corrosive Wear Resistance of TiNi Alloy

  

  Journal of Material Technology

  JCR

  

  1388

  15

  Vibration-Based Fault Diagnosis of Hydraulic Pump of Tractor Steering System by Using Energy Technique

  

  Modern Applied Science Journal

  علمی پژوهشی

  

  1387

  

  16

  determination of soya plant population using ndvi in the dashte naz agri industry

  

  ccse

  علمی پژوهشی

  

  1388

  17

  some physical and mechanical properties of fennel seed (foeniclumm vulgare )

  

  ccse

  علمی پژوهشی

  

  1388

  18

  Fault Diagnosis of Electro-Pump in Marine Ship Using Vibration Condition Monitoring

  

  Insight Journal (JCR )

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1388

  19

  apractical approach to electromotor fault diagnosis of imam khomeyni silo by vibration condition monitoring

  

  african journal of agriculture reasearch

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1388

  

  20

  an oil condition monitoring technique for fault diagnosis on crane liebherr lhm- ۱۲۰۰

  

  research india publication

  علمی پژوهشی

  

  1388

  21

  an intelligent model based on data mining and fuzzy logic for fault diagnosis of external gear hydraulic pumps

  

  intelligent fault diagnosi

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1386

  

  22

  تخمین و بررسی میزان تراکم و پراکنش گیاه ذرت در واحد سطح به روش سنجش از دور در کشت و صنعت دشت ناز ساری

  

  مجله علوم کشاوزی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

  علمی پژوهشی

  

  1388

  23

  شناسایی محصولات ذرت و سویا و برآورد سطح زیر کشت به کمک تصاویر ماهواره ای در کشت و صنعت دشت نازساری

  

  علوم کشاورزی ایران

  علمی پژوهشی

  

  1388

  24

  post harvest physical and mechanical properties of apricot fruites pits and kernels cv sonnati cultivated in iran

  

  asian network for scientific information

  علمی پژوهشی

  

  1386

  25

  Repair and maintenance cost models for mf ۲۸۵ tractor a case study in central region of iran

  

  American-Eurasian j agric environ sci

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1387

  

  26

  Some physical and mechanical properties of khinjuk

  

  Pakistan journal of nutrition

  علمی پژوهشی

  

  1387

  27

  Assessment of dynamic load equations through drive wheel slip measurement

  

  Ameican-Eurasian j agric environ sc

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1386

  

  28

  Prediction of defects in roller bearing using vibration signal analysis

  

  Word applied sciences journal

  علمی پژوهشی

  

  1387

  29

  Some physical and mechanical properties of iranian wild pistachiopistachio mutica

  

  American-eurasian j agric environ sci

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1386

  30

  Vibration Condition Monitoring Techniques for Fault Diagnosis of Electromotor with ۱.۵ Kw Power

  

  Jouranl of Applied Sciences

  علمی پژوهشی

  

  1387

  31

  امکان سنجی کاربرد کار مجازی در زیر بخش های کشاورزی

  

  زیتون

  علمی ترویجی یا مروری

  

  1386

  32

  پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی

  

  پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

  علمی پژوهشی

  

  1386

  33

  Effect of Aluminide Coatings and Wheat Handling Parameters on Erosion in Wheat Storage Bins

  

  Journal of Agricultural Science and Technology

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  

  1386

  34

  Review of Farm Management Information Systems (FMIS) 

  New York Science Journal

  علمی پژوهشی

  

  1389

  35

  Determination of oil life for crane Liebherr Model D9408 diesel engine by Oil Condition Monitoring

  

  Journal of American Science

  علمی پژوهشی

  

  1388

  36

  Estimation the equivalent energy in Single Super Phosphate (SSP) production in Iran: A case study in Kurdistan province 

  Journal of Scientific Review

  علمی پژوهشی

  

  1388

  37

  Estimating the energy indices and profitability of strawberry production in Kamyaran zone of Iran 

  Energy Research Journal

  علمی پژوهشی

  

  1388

  38

  The effect of Botrytis Cinerea and Rhizopus Stolonifer on pre-harvest energy losses of strawberry production in Iran 

  Journal of American Science

  علمی پژوهشی

  

  1388

  

  Strawberry post-harvest energy losses in Iran

  Researcher

  

  

  39

  Grading and Quality Inspection of Defected Eggs Using Machine

  Vision

  International Journal of Advance Science and Technology

  Vol.16, March, 2010

  علمی پژوهشی

  

  1388

  40

  Fault diagnosis of massey ferguson gearbox using power

  spectral density

  Journal of Agricultural Technology 2009, V.5(1): 1-6

  علمی پژوهشی

  

  1388

  41

  Determination and investigation of information technology

  parameters effective to precision agricultural development

  Journal of Agricultural Technology 2009 Vol.5(2): 213-224

  Available online http://www.ijat-rmutto.com

  علمی پژوهشی

  5

  1388

  42

  Optimal design of rotary tiller’s rotor and width proportionate to

  tractor power using energy method

  Int J Agric & Biol Eng و June, 2009

  علمی پژوهشی

  5

  1388

  43

  An Intelligent Combined Method Based on Power Spectral Density, Decision Trees and Fuzzy Logic for Hydraulic Pumps Fault Diagnosis

  International Journal of Intelligent Systems and Technologies 3:4 2008

  علمی پژوهشی

  3

  1387

  44

  Bearing Fault Diagnosis of a Mine Stone Crasher by Vibration Condition Monitoring Technique

  Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 1(3): 112-115, 2009

  علمی پژوهشی

  3

  1388

  45

  Estimating the Equivalent 1 Energy for Single Super Phosphate

  2 ( SSP) Production in Iran

  Journal of Scientific Review

  An Interdisciplinary Open Access Journal

  http://srbmag.org

  Volume 2, Issue 1, Pages XX, 2010

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  2

  1389

  46

  Electro-pump Fault Diagnosis of Marine Ship by Vibration Condition Monitoring

  Research Journal of Applied Sciences Engineering and Technology

  ISSN

  © Maxwell Scientific Organization, 2009

  علمی پژوهشی

  

  1388

  47

  Application of Information Systems in Electronic Insurance

  Research Journal of Information Technology

  ISSN :

  © Maxwell Scientific Organization, 2009

  علمی پژوهشی

  

  1388

  48

  Determination of Oil Life for Crane Liebherr LHM 500g Model 301

  by Oil Condition Monitoring

  Research Journal of Applied Sciences Engineering and Technology

  ISSN

  © Maxwell Scientific Organization, 2009

  علمی پژوهشی

  

  1388

  49

  E®ects of Yttria Addition on Microstructure, Mechanical Properties ,

  Wear Resistance and Corrosive Wear Resistance of TiNi Alloy

  J. Mater. Sci. Technol., Vol.25 No.5, 2009

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  JCR

  5

  1388 

  50

  Beneficial effects of yttrium on mechanical failure and chemical

  stability of the passive film in 6061 aluminum alloy

  J Mater Sci

  DOI 10.1007/s10853-010-4368-9

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  JCR

  2

  1388 

  51

  Some Physical and Mechanical Properties of Khinjuk

  Pakistan Journal of Nutrition 8 (1): 74-77, 2009

  ISSN 1680-5194

  © Asian Network for Scientific Information, 2009

  علمی پژوهشی

  

  1388

  52

  Fault diagnosis of massey ferguson gearbox using power

  spectral density

  Journal of Agricultural Technology 2009, V.5(1): 1-6

  علمی پژوهشی

  

  1388

  53

  Evolving an Artificial Neural Network Classifier for

  Condition Monitoring of Massy Ferguson

  Tractor Gearbox

  International Journal of Applied Engineering Research

  ISSN 0973-4562 Volume 5 Number 12 (2010) pp. 2097–2107

  © Research India Publications

  http://www.ripublication.com/ijaer.htm

  علمی پژوهشی

  

  1388

  54

  Energy and economic analysis of greenhouse strawberry production

  in Tehran province of Iran

  Energy Conversion and Management

  JCR

  

  1389

  55

  Energy use pattern and benchmarking of selected greenhouses in Iran using

  data envelopment analysis

  Energy Conversion and Management

  JCR

  

  1389

  56

  Adaptive Vibration Condition Monitoring Techniques for Local Tooth

  Damage in Gearbox

  Modern Applied Science Vol. 4, No. 7; July 2010

  علمی پژوهشی

  

  1389

  57

  Evolving an Artificial Neural Network Classifier for

  Condition Monitoring of Massy Ferguson

  Tractor Gearbox

  International Journal of Applied Engineering Research

  ISSN 0973-4562 Volume 5 Number 12 (2010) pp. 2097–2107

  © Research India Publications

  http://www.ripublication.com/ijaer.htm

  علمی پژوهشی

  5-12

  1389

  58

  Strawberry post-harvest energy losses in Iran

  Researcher

  علمی پژوهشی

  

  1388

  59

  Estimating the Equivalent Energy for Single Super Phosphate

  Production in Iran

  Journal of Scientific Review

  An Interdisciplinary Open Access Journal

  http://srbmag.org

  Volume 2, Issue 1, Pages 64 ‐ 72, 2010

  علمی پژوهشی

  

  1389

  60

  The effect of Botrytis Cinerea and Rhizopus Stolonifer on pre-harvest

  energy losses of strawberry production in Iran

  Journal of American Science2010;6(5 )

  علمی پژوهشی

  

  1388

  61

  Estimating the Energy Indices and Profitability of Strawberry

  Production in Kamyaran Zone of Iran

  Energy Research Journal 1 (1): 32-35, 2010

  ISSN 1949-0151

  © 2010 Science Publications

  با نمایه استنادی معتبر بین المللی یا ISC

  JCR

  2

  1389

  62

  Determination of oil life for crane Liebherr Model D9408 diesel

  engine by Oil Condition Monitoring

  Journal of American Science, 2010;6(5 ):

  علمی پژوهشی

  

  1388

  63

  Determination of optimum life for MF285 tractor based on

  repair and maintenance costs: A case study in center region of

  Iran

  Journal of Agricultural Technology 2010 Vol. 6(4): 673-686

  علمی پژوهشی

  

  1389

  64

  Determination of Optimum Life (Economic Life) for Mf285 Tractor:

  A Case Study in Center Region of Iran

  American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4 (1): 81-85, 2008

  ISSN 1818-6769

  © IDOSI Publications, 2008

  علمی پژوهشی

  

  1387

  65

  Application of Vibration Condition Monitoring Technique in

  Electromotor Fault Diagnosis of Stone Crasher in Mineral

  Mines

  ccse

  علمی پژوهشی

  

  1388

  66

  Determination and investigation of information technology

  parameters effective to precision agricultural development

  Journal of Agricultural Technology 2009 Vol.5(2): 213-224

  علمی پژوهشی

  

  1388

  67

  Some physical and mechanical properties of Apricot fruits, pita and kernels (c.v. Tabarzeh)

  American j. agri.

  علمی پژوهشی

  

  1388

  68

  An Oil Condition Monitoring Technique

  to Determine the Optimal Oil Type and

  Maintenance Schedule

  Structural HealthMonitoring 8(4) Copyright [1] SAGE Publications 2009

  Los Angeles, London, New Delhi and Singapore

  Vol 8(4): 0331–9

  JCR

  

  1387

  69

  Effects of moisture content on some physical properties of Barberry

  American j. agri.

  علمی پژوهشی

  

  1388

  70

  Investigation and dynamic analysis of torque converter operation

  jaer

  علمی پژوهشی

  

  1387

  71

  Investigation on some engineering properties of wild pistachio of Ilam, Iran

  پذیرش

  علمی پژوهشی

  

  پذیرش

  72

  APPLICATION OF REMOTE SENSING IN THE

  AGRICULTURAL LAND-USE ASSESSMENT

  Journal of Theoretical and Applied Information Technology

  علمی پژوهشی

  1388

  73

  Moisture-dependent physical properties of barley grains

  Int J Agric & Biol Eng, December, 2009

  علمی پژوهشی

  1388

• مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:

  ردیف

  عنوان مقاله

  مشخصات همایش

  نام همایش

  * سطح

  محل برگزاری

  سال

  1

  The Effective of Information Technology Indexes on Sustainable Agriculture

  and Natural Resources 

  Scientific Conference with International Participation Sustainable Agriculture Engineering

  Scientific Conference with International Participation Sustainable Agriculture Engineering

  

  بین المللی

  

  بلغارستان

  1388

  2

  

  Relationship between Information Technology Indexes and Sustainable

  Agriculture and Plant Production Practices

  Scientific Conference with International Participation Sustainable Agriculture Engineering

  

  بین المللی

  

  صوفیا بلغارستان

  

  1388

  3

  Determination and Investigation of Information Technology Parameters

  Effective on Sustainable Agriculture and Animal Production Practices 

  Scientific Conference with International Participation Sustainable Agriculture Engineering

  

  بین المللی

  

  صوفیا بلغارستان

  

  1388

  4

  The Impact of Information Technology Indexes on Sustainable

  Agriculture and Economic, Social & Political Context 

  Scientific Conference with International Participation Sustainable Agriculture Engineering

  

  بین المللی

  

  صوفیا بلغارستان

  

  1388

  5

  تعیین پارامترهای موثر در گشتاور محورهای ورودی و خروجی مبدل گشتاور

  

  پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران

  

  ملی

  

  ایران

  1387

  6

  خود ارزیابی نظام آموزش عالی با استفاده از مدل اروپایی تعالی عملکرد

  

  کنفرانس ملی تعالی سازمانی

  

  ملی

  

  ایران

  1388

  7

  بررسی تاثیر معیارهای ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات بر عملکرد امور مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان

  

  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن

  

  بین المللی

  

  ایران

  138 7

  8

  راهبردهای اجرایی فناوری نانو در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

  

  نهمین هم اندیشی علمی پژوهشی ابسیج ساتید کشور

  ملی

  ایران

  1387

  9

  سرمایه گذاری در فناوری نانو

  

  نهمین هم اندیش علمی پژوهشی بسیج اساتید کشور

  

  ملی

  

  ایران

  1387

  10

  حوزه های مهم سرمایه گذاری در زمینه فناوری نانو

  

  نهمین هم اندیشی علمی پژوهشی بسیج اساتید کشور

  

  ملی

  

  ایران

  1387

  11

  راهبردهای اجرایی سرمایه گذاری در زمینه فناوری نانو

  

  نهمین هم اندیش علمی پژوهشی بسیج اساتید کشور

  

  ملی

  ایران

  1387

  12

  سرمایه گذاری ریسک پذیر راهی بسوی توسعه تحقیقات فناوری نانو

  

  نهمین هم اندیشی علمی پژوهشی بسیج اساتید کشور

  

  ملی

  ایران

  1387

  13

  کاربرد فناوری نانو در عمران و ساختمان

  

  کنفرانس ملی کاربرد فناوری های سطح بالا در مهندسی عمران

  

  ملی

  لارستان

  1387

  14

  جایگاه نانو فناوری در صنعت فولاد ساختمانی

  

  کنفرانس ملی کاربرد فناوری های سطح بالا در مهندس عمران

  

  ملی

  لارستان

  1387

  15

  چشم انداز آینده ساخت و ساز

  

  کنفرانس ملی کاربرد فناوری های سطح بالا در مهندس عمران

  

  ملی

  لارستان

  1387

  16

  کاربرد فناوری نانو در تجهیزات و تاسیسات ساختمانی

  

  کنفرانس ملی کاربرد فناوری های سطح بالا در مهندس عمران

  

  ملی

  لارستان

  1387

  17

  دولت الکترونیکی و ثبت نوین

  

  نخستین همایش بین المللی و نمایشگاه سراسری ثبت نوین

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  18

  Effects of IT parameters on registration organization development

  

  نخستین همایش بین المللی و نمایشگاه سراسری ثبت نوین

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  19

  Survey Effective Factors on Using Of Organic Methods in Iran: A Case

  

  International Agricultural Engineering Conference

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  20

  Energy Consuming in Dry Farming Wheat in Koohdasht County of Iran

  

  International Agricultural Engineering Conference

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  21

  Energy Consumption Pattern and Economic Efficiency of Dry Farming

  

  International Agricultural Engineering

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  22

  Investigation of Moisture-dependent Physical and Chemical Properties of

  

  International Agricultural Engineering Conference, Bangkok , Thailand, 7 – 10 December, 2009

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  23

  Input–Output Energy Analysis in Apple Production: A Case Study of

  

  International Agricultural Engineering Conference

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  24

  Investigation on Some Engineering Properties of wild pistachio of Ilam ,

  

  International Agricultural Engineering Conference ,

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  25

  Vibration condition monitoring techniques for fault diagnosis of

  

  4 th Condition Monitoring & Fault Diagnosis Conference

  

  ملی

  

  تهران

  1388

  26

  Intelligent condition monitoring of Tractor Gearbox using

  

  4 th Condition Monitoring & Fault Diagnosis Conference

  

  ملی

  تهران

  1388

  27

  Fuzzy-Rule-Based Faults Classification of Gearbox of MF 285

  

  4 th Condition Monitoring & Fault Diagnosis Conference

  

  ملی

  تهران

  1388

  28

  Analysis of milk production cost in dairy farms industrial of iran

  

  EEAE ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1388

  29

  The effective of yttria addition on microstructure mechanical properties wear and corrosive wear resistancence of tini alloy

  

  ECOTRIB ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  30

  Investigation and determination of oil repleacement time by oil condotion monitoring foe transtainer crane model ۰۴۱

  

  ECOTRIB ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  31

  Determination oil life crane lebherr lhm ۵۰۰ g model ۳۰۱ by oil condition monitoring

  

  ECOTRIB ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  32

  application of j ۴۸ algorithm for gear tooth fault diagnosis of tractor sreering hydraulic pump

  

  ۲ nd european conference on tribology

  

  بین المللی

  

  تهران

  1388

  33

  Using power Spectral density for condition monitoring of fan

  

  ECOTRIB ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  34

  journal bearing fualt diagnosis of an external gear hydraulic pump using power spectral density

  

  ۲ nd eropean conference on tribology

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  35

  Electro-Pump fault diagnosis of marin ship by vibration condition monitoring

  

  ECOTRIB ۲۰۰۹

  

  بین المللی

  

  ایتالیا

  1388

  36

  ممیزی انرژی ذخیره سازی به کمک پایش و ضعیت ارتعاشی در الکتروموتورهای بخش کشاورزی

  

  سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات

  

  ملی

  

  تهران

  1388

  37

  مقایسه و انتخاب بهترین زمان تعویض برای روغن موتور جرثقیل ترانستینر RTG با روش پایش وضعیت روغن

  

  سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین الات

  

  ملی

  

  تهران

  1388

  38

  ممیزی استفده از روش های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت در صنعت پتروشیمی

  

  سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

  

  ملی

  تهران

  1388

  39

  تعیین عرض کار و قطر بهینه روتور گاوآهن دوار متناسب با توان تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹

  

  دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور

  

  ملی

  

  ایران

  1388

  40

  ارزیابی و تحلیل ارتعاشات وارده به بدن راننده کمباین جاندیر ۹۵۵ تحت شرایط مزرعه ای

  

  دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور

  

  ملی

  ایران

  1388

  41

  A Comparative study among regression analysis and neural network to estimate dynamic drying behavior of pistachio nuts

  

  Proceeding of the international in food processing technology and engineering

  

  بین المللی

  

  

  1389

  42

  Fault Diagnosis of Belt Transmition Electromotor By Vibration Condition Monitoring

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  43

  Bearing Condition Monitoring By Power Spectral Densitty

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  44

  Choos Best Oil Replacement Time for Crane LIEBHERRLHM ۱۲۰۰ -HD by Oil Condition Monitoring

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  45

  determination of optimum life for MF ۲۸۵ tractor noticing repair and maintenance cost

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  46

  Electromotor Fault Diagnosis Using Power Spectral Density

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  47

  بررسی راهکار های اجرایی شدن سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات در صنایع ایران

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  48

  مقایسه و تعیین بهترین زمان عملکرد روغن موتور دیزل لیبهر D ۹۴۰۸ به کمک پایش و ضعیت روغن

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیران

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  49

  نتایج پایش وضعیت ارتعاشی و حرارتی لایروب هویزه

  

  پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

  

  بین المللی

  

  ایران

  1388

  50

  Fault diagnosis of massey ferguson gearbox using power spectral density

  

  International conference on electrical machines

  

  بین المللی

  

  پرتقال

  1387

  51

  بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت کشاورزان در تشکل ها ی مکانیزاسیون تعاونی مطالعه مورد استان تهران

  

  پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  

  ملی

  مشهد

  1387

  52

  بررسی عملکرد چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای

  

  پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  

  ملی

  مشهد

  1387

  53

  بررسی و تخمین تراکم چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای

  

  پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  

  ملی

  مشهد

  1387

  54

  برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی پس از برداشت زردآلو رقم تبرزه

  

  پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  

  ملی

  مشهد

  1387

  55

  بررسی معادلات بار دینامیکی و انتخاب معادله مناسب با اندازه گیری لغزش چرخ تراکتور

  

  پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون

  

  ملی

  

  مشهد

  1387

  56

  بکارگیری GPS در سیستم راهنمای مسیر تراکتور و بررسی تاثیر آن بر عملیات تراکتور در مزرعه

  

  پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورز ی و مکانیزاسیون

  

  ملی

  

  مشهد

  1387

  57

  ASSESSMENT LAND-USE USING REMOTE SENSING IN DASHT-E-NAZ AGRI-INDUSTERY

  

  ICGIS- ۲۰۰۸

  

  بین المللی

  

  ترکیه

  1387

  58

  ESTIMATION CORN POPULATION USING REMOTE SENSING BY METHOD NDVI IN DASHT-E-NAZ AGRI-INDUSTERY

  

  ICGIS- ۲۰۰۸

  

  بین المللی

  

  ترکیه

  1387

  59

  DETERMINATION OF SOYA PLANT POPULATION USING NDVI IN DASHT-E-NAZ AGRI-INDUSTRY

  

  ICGIS- ۲۰۰۸

  

  بین المللی

  

  ترکیه

  1387

  60

  Some physical and mechanical properties of iranian wild pistachiopistachio mutica L

  

  ۵ th international crop sience congerss exhibitionICSC ۲۰۰۸

  

  بین المللی

  

  تایلند

  1387

  61

  عوامل ایمنی موثر در پیاده سازی TPM و نقش ارگونومی در بهبود آنها

  

  دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات

  

  ملی

  تهران

  1387

  62

  عیب یابی به ?م? آنالیز ارتعاشات در فن آسیاب سیمان هرمزگان

  

  دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات

  

  ملی

  

  تهران

  1387

  63

  پایش وضعیت ارتعاشی گیربس تراتور مسی فرگوسن

  

  دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات

  

  ملی

  تهران

  1387

  64

  طراحی سیستم گازیاب CO در واحد احیای شماره ۲ شر?ت فولاد خوزستان

  

  سمپوزیوم فولاد ۸۶

  

  ملی

  بندر عباس

  1387

  65

  تعییین پارامترهای موثر در کشتاور محورهای ورودی و خروجی مبدل گشتاور

  

  پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران

  

  ملی

  ایران

  1387

  66

  پیش بینی محتوای رطوبت پسته رقم اکبری با شکبه عصبی مصنوعی

  

  اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

  

  ملی

  

  1387

  67

  Fault Diagnosis of Belt Conveyor Electromotor in Emam Khomeyni Silo by Vibration Condition Monitoring

  

  ۴ th International Conference on Maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  68

  Electromotor Fault Diagnosis of Stone Crasher in Pirbakran Mineral Mine by Vibration Condition Monitoring

  

  ۴ th International Conference on Maintence

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  69

  تعیین زمان تعویض روغن موتور دیزل چرثقیل ۱۴۰ تنی لیبهر مدل LHM ۵۰۰ G به م پایش وضعیت روغن

  

  ۴ th International Conference on Maintence

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  70

  Bearing Fault Diagnosis of Stone Crasher in Pirbakran Mineral Mine by Vibration Condition Monitoring

  

  ۴ th International Conference on Maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  71

  پایش وضعیت ارتعاشی الکتروموتور

  

  ۴ th International Conference on maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  72

  Prediction of defects in misalignment shaft using vibration signal analysis

  

  ۴ th International Conference on maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  73

  تحلیل اربردی عیب یابی موتور منده مدل NEURO به م پایش وضعیت روغن

  

  ۴ th International Conference on maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  74

  عوامل توسعه منابع انسانی در نت

  

  ۴ th International Conference on maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  75

  مدل سازی و محاسبه اتلاف انرژی در اثر ناهم راستایی شافت الکتروموتورهای بخش صنعت

  

  ۴ th International Conference on maintenance

  

  بین المللی

  

  تهران

  1387

  76

  Vibration Condition Monitoring Techniques for Fault Diagnosis of Electromotor

  

  European Conference on Tribology, ECOTRIB ۲۰۰۷

  

  بین المللی

  

  اسلونی

  1386

  77

  Practical Approach to Choose Best Oil for Dump Truck HD ۳۲۵-۵ by Oil Condition Monitoring Technique

  

  European conference on Tribology, ECOTRIB ۲۰۰۷

  

  بین المللی

  

  اسلونی

  1386

  78

  Oil Condition Monitoring Technique for Fault Diagnosis on Crane Liebherr LHM

  European conference on Tribology, ECOTRIB ۲۰۰۷

  بین المللی

  اسلونی

  1386

  79

  A Practical Approach to Electromotor Fault Diagnosis of Mahshahr Silo by Vibration Condition Monitoring

  European conference on Tribology, ECOTRIB ۲۰۰۷

  بین المللی

  اسلونی

  1386

  80

  امکان سنجی کاربرد کار مجازی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی

  سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1386

  81

  Application of aluminide coating modified with yttrium for protecting corn post harvest processing equipments from erosion in food industries

  International clinical nutrition conference of ۸ th IUNS and ۵ th APCNS

  بین المللی

  چین

  1386

  82

  Determination and investigation of information technology parameters effective to food industery development

  International clinical nutritrion conference of ۸ th IUNS and ۵ th APCNS

  بین المللی

  چین

  1386

  83

  A Practical Approach for Fault Diagnosis of Electromotor of SAR-7

  Hydraulic Pump by an Intelligent Combined Method Based on Data

  Mining and Improved Distance Evaluation

  ICADIWT 2010

  بین المللی

  ترکیه

  1389

  84

  Prediction of Defects in Roller Bearings using Artificial Neural Network

  Classifier

  ICADIWT 2010

  بین المللی

  ترکیه

  1389

  85

  Data mining based on statistical parameters to improve accuracy of fault

  classification of SAR-1 outboard fire pump by neural network

  ICADIWT 2010

  بین المللی

  ترکیه

  1389

  86

  Fault Diagnosis of Massey Ferguson Gearbox Using Power Spectral Density

  Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines

  بین المللی

  پرتقال

  1388

  87

  A Practical Work for Fault Classification of

  Electromotor of SAR-2 Hydraulic Pump by

  an Intelligent Combined Method Based on

  Data Mining and Fuzzy Logic

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  88

  Data mining based on statistical parameters to improve fault

  diagnosis accuracy

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  89

  مدیریت دانش در نت و پیاده سازی سیستم پشتبان تصمیم در نگهداری و تعمیرات

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  90

  بررسی توانایی مدل های پیشگو در پیش بینی میزان عناصر و شاخص های فرسایش در پایش وضعیت روغن موتور

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  91

  Fault Diagnosis of Electromotor of SAR-7 Hydraulic Pump by an

  Intelligent Combined Method Based on k-Nearest Neighbor and

  Improved Distance Evaluation

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  92

  Predicting the amount of Particle Quantifier in Oil by ANFIS

  ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات ایران

  ملی

  ایران

  1389

  93

  طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی – بخش اول – طراحی و ساخت و ارزیابی

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  94

  بررسی انرژی مصرفی حشک کردن لایه نازک آزمایشگاهی در فرایند خشک شدن ورقه نازک ترنج

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  95

  ارزیابی و بهبود مصرف بهینه منبع انرژی در تولید محصول خیار درگلخانه های تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  96

  ارایه یک روش جدید برای تخمین هزینه به موقع انجام نشدن عملیتات مبتنی بر قابلیت اطمینان تراکتور های فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  97

  تعیین تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرکسن 285 فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  98

  مروری بر انتقال حرارت توسط نانو سیالات و بررسی امکان استفاده از آنها در رایادتور تراکتور

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  99

  یشگویی نرخ خرابی مبنی بر رابطه های رگرسیونی مربوط به عناصر فرسایشی و آلودگی های روغن موتور تراکتور مسی فرکوسن مدل 285

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  100

  ارزیابی غیر مخرب رسیدگی هنداوانه با استفاده از ال دی وی

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  101

  کاربرد سنجش از دور برای تخمین نیتروژن ذرت در سطح پوشش گیاهی

  ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  ملی

  ایران

  1389

  102

  Analysis of milk production costs in dairy farms industeril of Iran

  EE& AE 2009-International scientific conference-01-03-2009-Rousse-Bulgaria

  بین المللی

  بلغارستان

  1388

  103

  Energy use pattern and benchmarking of greenhouse strawberry by data envelopment analysis

  8th international conferene on data envelopment analysis(DEA2010)

  بین المللی

  امارت متحده عربی

  1389

  104

  Application of data mining and feature extraction on intelligent fault diagnosis by artificial neural network and k-nearest nierhbor

  ICEM2010

  بین المللی

  ایتالیا

  1389

 • تألیف یا تصنیف کتاب:

  ردیف

  عنوان کتاب

  نوع کتاب

  تاریخ آخرین چاپ

  ناشر

  تألیف

  تصنیف

  1

  فناوری نانو نگرش هزاره سوم

  تالیف

 

  1386

  مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران

• بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب:

  ردیف

  عنوان کتاب

  نوع فعالیت

  تاریخ آخرین چاپ

  ناشر

  نویسنده اصلی کتاب

  بررسی و نقد

  ویرایش علمی

  1

 

  مقدمه ای بر فناوری نانو

  داور

  داور

  1388

  دانشگاه تهران

  دکتر محتسبی

• ابتکار، نوآوری و اختراع:

ردیف

  عــنوان ابتکار، نوآوری و اختراع

  محل ثبت

  تاریخ ثبت

  1

  طراحی و ساخت دستگاه پرتابل الکترونیکی برای اندازه گیری مقاومت به نفوذ خک ( فروسنج) اندازه گیری مقاومت به نفوذ خاک 

  ثبت اسناد کشور

  4/09/1386

  2

  سیستم تعیین حجم و سطح محصولات کشاورزی به روش قطعه بندی و پردازش تصویرسیستم تعیین حجم و سطح محصولات تعیین حجم و سطح محصولات کشاورزی به روش قطعه بندی و پردازش تصویر

  

  ثبت اسناد کشور

  

  11/06/1387

  

• سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات:

  ردیف

  کنفرانس

  مسئولیت

  تاریخ کنفرانس

  1

  اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران

  مدیریت علمی همایش و داور مقالات

  1388

  2

  ششمین کنفرانسی مهندسی نگهداری و تعمیرات

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

  1388

  3

  پنجمین کنفرانسی بین المللی نگهداری و تعمیرات

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

 

  1387

 

  4

  چهارمین کنفرانس تخصصص پایش وضعیت شریف

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

 

  1388

 

  5

  سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت دانشگاه شریف

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

 

  1387

  6

  سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت دانشگاه شریف

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

 

  1387

 

  7

  عضویت در هیئت مدیره انجمن مهندسی نگهداری و تعمیرات ایران

  عضو یت در هیات رئیسه انجمن

 

  1388

  تا کنون

  8

  کنفرانس ملی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

  عضو هیئت علمی کنفرانس و داور مقالات

  1389

  9

  First International Conference on Integrated Intelligent Computing (ICIIC 2010 ).

  سخنران و ارایه دهنده دوره آموزش در کنفرانس بین المللی

  1389


دفعات مشاهده: 24200 بار   |   دفعات چاپ: 1253 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 198 بار   |   0 نظرCAPTCHA

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

اعضای حقوقی انجمن

 • ساینا سیستم اسپادان
 • برج نور شهرکرد
 • مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
 • پترو فراساحل نیام کیش
 • توسعه صنعت آریاپازیریک
 • ارتعاشات نوآوران پایش
 • تابان انرژی پاسارگاد
 • ابنیه نو اندیش
 • پتروتک دیاکوراد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
 • فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
 • توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 • توسعه صنعت ایران افق
 • پیشگامان سازه تجارت پارس
 • مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
 • دریاگستران اوج دانش
 • طلوع دانش کوثر
 • آرتمن پارس آبتین
 • صنعت آموز نوین پارسی
 • کیوان ارتباط جنوب
 • مهندسین عمران مارون
 • سپاس صنعت فرتاک
 • ویستا پایش راد
 • پیشگامان فن اندیش تهران
 • سامان انرژی اصفهان
 • پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
 • پرتو آزمون آذر
 • مهندسی صارع شمال
 • آبادراهدار پارس
 • آسانبر کاران عرشیان
 • گروه مهندسین مشاور ایتسن
 • ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
 • مهندسی بهین نگهدار امین
 • ارتباط پرداز ماهان
 • هرمزان دریاپیما
 • گسترش آهن راه

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 2273 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 17 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6905435 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 830 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن نگهداری و تعمیرات ایران می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Iran Maintenance Association