انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- اخبار پایگاه
فیلم بازپخش دوره های آموزشی برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

مشاهده فیلم بازپخش دوره های آموزشی

 
ردیف عنوان دوره مدت دوره مدرس هزینه مشاهده فیلم
۱ تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات دارایی ها با استفاده از روش RCM بازمهندسی شده RCM-R (۲۰۱۸) ۱۰ ساعت دکتر سعید رمضانی ۵۹۰.۰۰۰ تومان
۲ آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد ISO۵۵۰۰۰ ۱۱ ساعت دکتر سعید رمضانی ۵۹۰.۰۰۰ تومان
۳ چگونگی استقرار موفق سامانه مدیریت مکانیزه نت CMMS مبتنی بر نظام RCM ۱۱ ساعت دکتر نوید نصر ۵۹۰.۰۰۰ تومان
۴ Planned Maintenance
(Planning & Scheduling)
۱۱ ساعت دکتر نوید نصر ۵۹۰.۰۰۰ تومان
۵ نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) ۱۰ ساعت دکتر سعید رمضانی ۵۹۰.۰۰۰ تومان
صدور گواهینامه جهت دوره های مذکور پس از  اخذ آزمون و ارزیابی دانشجویان، امکان­پذیر می باشد.
مشاهده نمونه دوره
جهت تمایل به خرید دوره با شماره ۸۸۳۶۹۷۴۱ واحد آموزش، تماس حاصل فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find-1.61.626.fa.html
برگشت به اصل مطلب