انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- اطلاعات
ارسال تجربه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
برای ارسال تجربیات ارزشمند خود لازم است نحوه نگارش تجربیات را مطالعه فرمایید.

برای دریافت قالب ارسال تجربیات اینجا کلیک کنید.

تجربه خود را به ایمیل confirma.ir ارسال فرمایید پس از بررسی و تأیید با شما تماس گرفته خواهد شد.
ذکر
نام و نام خانوادگی نویسندگان (مشخص کردن نویسنده مسئول ) و شماره های تماس در ایمیل الزامی است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.320.572.fa
برگشت به اصل مطلب