انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- نهمین کنفرانس ملی نت
ساختار کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/29 | 

 

ساختار کنفرانس
ریاست کنفرانس : جناب آقای دکتر محمد ریاحی
دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس حسین سالم باغی
اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی)
دکتر حجت احمدی ( دانشگاه تهران)
دکتر عبدالرضا اوحدی (دانشگاه امیرکبیر )
دکتر مهدی بهزاد (دانشگاه شریف )
مهندس کاظم حکمت (دانشگاه امام حسین )
مهندس هوشنگ رستمیان (بخش صنعت )
دکتر فرشید رعایت صنعتی (دانشگاه علم و صنعت )
مهندس سعید رمضانی (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر محمد ریاحی (دانشگاه علم و صنعت )
دکتر علی زواشکیانی ( دانشگاه تورنتو کانادا)
مهندس حسین سالم باغی(بخش صنعت )
مهندس صفر شاسفند(بخش صنعت )
دکتر آرش شاهین (دانشگاه اصفهان )
مهندس عباس شریفی (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر محمد علی صنیعی منفرد (دانشگاه الزهرا)
مهندس محسن طاهری (مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ایران)
دکتر امیر عباس نجفی (دانشگاه تهران )
دکتر علیرضا مسعودی(بخش صنعت )
مهندس کیو مرث مسعودی(بخش صنعت )
دکتر علیرضا معینی(دانشگاه علم و صنعت )
محورهای تخصصی کنفرانس
محورهای اصلی کنفرانس چهارده حوزه زیر تعریف شده است:
جایگاه نت در توسعه ی اقتصادی

 تأثیر نت در هزینۀ تمام شده محصول

 

چالشهای توسعه نت در ایران
 دستاورد های جدید مهندسی نت
دستاورد های جدید مدیریتی نت
شاخص­ های عملکرد نت در بخش های مختلف (نفت و گاز، نیروگاه ها، معادن، حمل و نقل ، سدها ، اسکله ها و ...)
 روش های ارزیابی آمادگی تجهیزات و واکنش سریع
ذخیره سازی بلندمدت تجهیزات
 توزیع وظایف نت در سطوح مختلف سازمان نت
 ریشه یابی عیوب در ادوات و ماشین آلات
مقایسه مدل های قابلیت اطمینان در سیستم های مکانیکی و برقی ، الکترونیکی،دیجیتال ، سازه ای و نرم افزاری
 نت و زنجیره تأمین
تجارب اثر بخش در نگهداری و تعمیرات
دیدگاه‌ها و فنون نوین نت :
· مدیریت دارایی‌های فیزیکی
·   نت مجازی
· سیستم‌های بی‌نیاز از تعمیر
· هزینه چرخه عمر
· نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
· سیستم های هوشمند در نت
· نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
· فرهنگ بکارگیری و اعمال نت نوین

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.236.347.fa
برگشت به اصل مطلب