انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- هفتمین کنفرانس ملی نت
ساختار کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  ساختار کنفرانس:

  ریاست کنفرانس: دکتر مهدی بهزاد

  دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا مسعودی

  دبیر اجرایی کنفرانس: مهندس هوشنگ رستمیان

AWT IMAGE

  اعضا کمیته علمی ( به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی ):

  § دکتر حجت احمدی (دانشگاه تهران)

  § دکتر محمد رضا امین ناصری (دانشگاه تربیت مدرس)

  § دکتر مهدی بهزاد (دانشگاه صنعتی شریف)

  § دکتر حسن حاله (دانشگاه صنعتی اصفهان)

  § مهندس کاظم حکمت (دانشگاه امام حسین(ع) )

  § دکتر علی ذبیحی (دانشگاه صنعت آب و برق)

  § مهندس هوشنگ رستمیان (بخش صنعت)

  § مهندس رمضانی (مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی)

  § دکتر محمد ریاحی (دانشگاه علم و صنعت)

  § مهندس حسین سالم باغی (بخش صنعت)

  § دکتر سید محمد سیدحسینی (دانشگاه علم و صنعت)

  § مهندس صفر شاسفند (بخش صنعت)

  § مهندس شریفی (مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی)

  § دکتر کامران شهانقی (دانشگاه علم و صنعت)

  § دکتر محمد علی صنیعی منفرد (دانشگاه الزهرا)

  § مهندس محسن طاهری (مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی)

  § دکتر سید سعید محتسبی (دانشگاه تهران)

  § دکتر علیرضا مسعودی (بخش صنعت)

  § مهندس کیومرث مسعودی (بخش صنعت)

  § مهندس نورالدین ولی‌الهی (بخش صنعت)

 محورهای تخصصی کنفرانس:

  محورهای اصلی کنفرانس در سیزده حوزه زیر تعریف شده است:               

  § تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات ( نت )

  § چالش ‌ های نت : مدیریت راهبردی و اجرایی

  § راهبرد نت م بتنی بر ریشه‌‌یابی عیوب

  § راهبرد اقتصادی مراقبت وضعیت

  § تشخیص و پیش بینی عیوب ماشین‌آلات

  § شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نت

  § نت مبتنی بر قابلیت اطمینان

  § مدیریت زنجیره‌های تامین و نت

  § توسعه منابع انسانی در نت

  § سیستم‌های هوشمند در نت

  § تاسیسات آبی(سدها، سازهای هیدرولیکی و ...)

  § نگهداری و تعمیرات بهره‌ر فراگیر

  § دیدگاه‌ها و فنون نوین در نت :

      Ø مدیریت دارایی های فیزیکی

      Ø سیستم‌های نت مجازی

      Ø سیستم‌های بی نیاز از تعمیر

      Ø نت ناب

      Ø فنون پیش‌بینانه و پیش‌اقدام

      Ø هزینه چرخه عمر

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.155.122.fa
برگشت به اصل مطلب