مهندس رزگار جهاندیده

 | تاریخ ارسال: 1398/6/30 | 

رزگار جهاندیده

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه تبریز
سوابق شغلی:
 • مشاور سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات (تیم مشاوره مدیریت مارس  MARS)
 • مدیر  پروژه های مدیریت دارایی های فیزیکی مرکز مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • مدیر PM (مهندسی نگهداری و تعمیرات) گروه صنعتی زر ماکارون
 • مدیر QM و مشاور پیاده سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات شرکت هرمزان دریاپیما
 • سرپرست  مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت کاشی مرجان
 • سردبیر نشریه اطمینان (اولین نشریه اختصاصی مدیریت دارایی های فیزیکی ،نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان)
 • مدیر وب سایت مجله تخصصی نگهداری و تعمیرات (www.mainmag.ir)
فعالیت ها و پروژه های انجام شده:
 • مشاور و مجری طرح ریزی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی - شرکت ملی گاز ایران 
 • مشاور و مجری طرح ریزی سیستم ارزیابی و ممیزی عملکرد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مجتمع پارس جنوبی
 • مشاور و مجری ممیزی ، ارزیابی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی  شرکت پالایشگاه فجر جم 
 • مشاور و مجری ارزیابی ، ممیزی و تدوین نقشه راه شرکت پالایشگاه ایلام
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی براساس ISO 55000  پتروشیمی مارون
 • مشاور و همکاری در زمینه نظارت عالیه نگهداری و تعمیرات -  بنادر بوشهر و شهید رجائی
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در شرکت آبنیرو ایران  سدکارون ٤ 
 • مشاور و مجری پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای نگهداری و تعمیرات  شرکت مپنا  توگا 
 • مشاور پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و نت شرکت فراسان
 • مدیرپروژه ارزیابی و تدوین نقشه راه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت گاز پارس جنوبی (SPGC٥ پالایشگاه
 • مدیر پروژه ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها در شرکت های تابع هلدینگ میدکو:
 1. فروسیلیس همدان ،
 2. مس بابک ایرانیان ،
 3. فولاد زرند ،
 4. فولاد سیرجان ایرانیان
 5. زغالسنگ پابدانا ،
 6. کک سازی زرند ،
 7. فولاد بردسیر
 • مشاور مجموعه فولاد میدکو در تدوین نظامنامه سیستم مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات
 • مدیر پروژه ارزیابی و تدوین نقشه راه جامع نگهداری و تعمیرات پتروشیمی بندر امام
 • مدیر پروژه ارزیابی سیستم مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات نیروگاه شهید مفتح همدان
 • مدیرپروژه ارزیابی سیستم نت فراسان شیراز
 • مشاور ارزیابی و بازطراحی CMMS شرکت مپنا (توگا)
 • همکار در پروژه ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
 • مشاور پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات صنایع فجر شیراز
 • مدیر پروژه بهینه سازی فرآیندهای موجودی و انبار شرکت مس سرچشمه (MRO)
 • همکار در پروژه بهینه سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی مس سرچشمه کرمان
 • ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت ایران افق در میدان نفتی یادآوران
 • پروژه تدوین استاندارد ها و دستورالعمل های سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان بنادر و دریا نوردی
 • طراح اولین نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات شناورها (Hmariner Pro v.1مورد تأیید موسسه رده بندی ایرانیان (زیر نظر سازمان بنادر کشور)
 • پیاده سازی ٥ اس در شرکت کاشی مرجان
 • اجرایRCM (نت مبتنی بر قابلیت اطمینان) در شرکت کاشی مرجان
 • پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات کاشی مرجان
 • پیاده سازی سیستم مدیریت قطعات یدکی شرکت کاشی مرجان
 • طراحی اولین نرم افزارنگهداری وتعمیرات درمحیط اکسس(با نام  (EasyMain
 • مشاوره پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت موجودی قطعات یدکی ،مسئول فرآیند برنامه ریزی وتحلیل وبهبودفعالیتهای نگهداری وتعمیرات ،مسئول فرآیندبرنامه ریزی نگهداری وتعمیرات ، دبیرومشاور پروژه ی طراحیوپیاده سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات شرکت کاشی مرجان اصفهان
 • مشاورطراحی فرآیندهای تولید ،مهندسی تولید، انبارش و کنترل موجودی
 • رهبر ومشاور ٣تیم پروژه بهبود درشرکت کاشی مرجان
 • پروژه بهینه سازی و تسطیح منابع نگهداری وتعمیرات برای انجام برنامه های PM و تدوین برنامه های کنترل PM برای یک کنترل کننده با نرم افزار Matlab  
 • پر.ژه طراحی پالت بهینه برای سایزهای مختلف کاشی و شبیه سازی آن در Matlab برای شرکتهای تولیدکننده کاشی
 • پروژه طراحی وبهینه سازی چیدمان وحرکت لیفتراک ها درانبارمحصول، شرکت کاشی مرجان بااستفاده ازنرم افزار Matlab
سوابق تدریس:
 1. دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 2. دوره نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  شرکت پتروشیمی مرجان
 3. دوره ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی  شرکت توسعه آب و نیروی کشور
 4. دوره ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکیپتروشیمی امیرکبیر
 5. کارگاه آموزشی ارزیابی ، تدوین نقشه راه و پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی براساس مدل اسپیرال  کنفرانس مدیران فنی و
 6. نگهداری و تعمیرات
 7. دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده  اصول و مبانی  نیروگاه گتوند</