انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- نشانی و تلفن تماس
نشانی و تلفن ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران: 

تهران - شهرک قدس - خیابان هرمزان - پیروزان جنوبی - نبش کوچه پنجم - ساختمان اسری - طبقه همکف
کدپستی: 1466643691


تلفن تماس: 88369741 - 88092884 - 88091865
دورنگار: 88575415
پست الکترونیکی:  Info@irma.ir
پست الکترونیکی آموزش: anjomannetiran@gmail.com

مشاهده محل انجمن در نقشه گوگل

لطفا دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.85.22.fa
برگشت به اصل مطلب