انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- نشانی و تلفن تماس
نشانی و تلفن ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران: 

تهران - شهرک قدس - خیابان هرمزان - پیروزان جنوبی - نبش کوچه پنجم - ساختمان اسری - طبقه همکف
کدپستی: 1466643691


تلفن تماس: 88369741 - 88092884 
تلفن بخش جایزه: 88091865

دورنگار: 88575415
پست الکترونیکی:  Infoirma.ir
پست الکترونیکی آموزش: anjomannetirangmail.com
ارتباط با ادمین در تلگرام: 
https://t.me/anjomannet
لینک کانال تلگرام انجمن نگهداری و تعمیرات : https://t.me/irmaAssociation
مشاهده محل انجمن در نقشه گوگل

لطفا دیدگاه‌ها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.85.22.fa
برگشت به اصل مطلب