انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- اخبار پایگاه
اطلاعیه برگزاری مجمع عادی و فوق العاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | 
جهت اطلاع از ضوابط شرکت در مجامع عمومی و انتخابات هیأت مدیره انجمن نت ایران اینجا را کلیک کنید.
تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم : 30 دی ماه ساعت 17
تاریخ برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم : 30 دی ماه ساعت 18
دریافت فرم کاندیداتوری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.61.494.fa
برگشت به اصل مطلب