انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- اخبار پایگاه
ضوابط شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
ضوابط شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره
 

پیرو برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن نت ایران در روز شنبه مورخ 30 دی ماه - ساعت 17 ، ضوابط شرکت در جلسه مجمع به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-به منظور ارائه برنامه و پاسخگوئی به سئوالات احتمالی، حضور فرد کاندیدا در روز برگزاری مجمع الزامی است.
2-جهت معرفی واطلاع رسانی اسامی کاندیداها از طریق سایت انجمن، پیامک گروهی و... اعلام کاندیداتوری و ارسال رزومه به دفتر انجمن، بایستی حداکثر تا یکماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع صورت گرفته باشد. بدیهی است اعلام داوطلبی پس از این تاریخ، مشمول اطلاع رسانی عمومی از سوی انجمن نمی باشد.
3- مسئولیت هرگونه کمبود یا نقص مدارک جهت شرکت درانتخابات، مستقیما به عهده کاندیدا خواهد بود. لذا با رعایت بند 2 عملاً افراد می توانند از تکمیل مدارک خود اطمینان حاصل نمایند.
4-کاندیداها می بایست آمادگی داشته باشند تا درصورت کسب آراء لازم و انتخاب به عنوان هیات مدیره، جهت پیشبرد اهداف انجمن ومشارکت درامور جاری، بجز شرکت در جلسات هیات مدیره، حداقل در هفته 5 ساعت حضور فیزیکی در دفتر انجمن داشته باشند.
تبصره: حضور در کمیته‌های جایزه و همچنین ساعات آموزشی، جزء مدت زمان قید شده در بند4  محسوب نمی شود.
5-کاندیداها بایستی منشور اخلاقی هیات مدیره را امضاء و همراه با مدارک رزومه و سایر مدارک کاندیداتوری، به دفتر انجمن ارسال نمایند.
6-طبق اساسنامه انجمن های علمی، صرفا افراد دارای عضویت حقیقی پیوسته با کارت معتبر (که حق عضویت سالیانه را پرداخت نموده باشند) مجاز به کاندیداتوری و شرکت در رای گیری می باشند. (بند1-10 ماده 10 و تبصره 2 بند 5- 6 ماده 6 اساسنامه). لذا اعضاء حقوقی ، وابسته و دانشجویی دارای حق رای نمی باشند.
7-آخرین مهلت عضویت در انجمن (جهت امکان حضور در مجمع عمومی) 20 روز قبل از برپایی مجمع می باشد.
8-افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به عضویت یا تمدید آن نموده و مبلغ را پرداخت می نمایند، می بایست از تایید وصول آن توسط دفتر انجمن اطمینان حاصل نمایند. هرگونه ادعایی در خصوص واریز حق عضویت در جلسه مجمع، فقط منوط به ارائه تاییدیه یا کارت عضویت جدید می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.61.488.fa
برگشت به اصل مطلب