انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- رزومه اعضای هیأت مدیره و مدرسین
مهندس ایمان عبدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 

مهندس ایمان عبدی

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

سوابق شغلی:
 • مدیر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی هریس
 • مدیر پروژه ۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
 • مدیر اجرایی پروژه های نیروگاهی شرکت مهندسی نیکان
 • کارشناس ارشد پروژه و اینترفیس گروه مپنا
 • جانشین سرپرست کارگاه و سرپرست دفتر فنی کارگاه پروژه توسعه مخازن ذخیره و انبار نفت و بنزین و تاسیسات اسکله نفتی چابهار
 • کارشناس مکانیک دفتر فنی شرکت پروژه های صنعتی پتروپارت

سوابق آموزشی:
 • دوره تخصصی توربین های گازی (اصول عملکرد، تشریح تجهیزات و قطعات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی توربین های بخار (اصول عملکرد، تشریح تجهیزات و قطعات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی بویلرهای واتر تیوب (اصول عملکرد، تشریح تجهیزات و قطعات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی بویلرهای بازیاب حرارت HRSG (اصول عملکرد، تشریح تجهیزات و قطعات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی نگهداری، بازرسی و اورهال توربین های گازی
 • دوره تخصصی نگهداری، بازرسی و اورهال توربین های بخار
 • دوره تخصصی بازرسی و اورهال بویلر /  بویلر بازیاب حرارت HRSG
 • دوره تخصصی نیروگاه های گازی (اصول عملکرد، تجهیزات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی نیروگاه های بخار (اصول عملکرد، تجهیزات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی نیروگاه های سیکل ترکیبی (اصول عملکرد، تجهیزات اصلی و جانبی)
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در " توربین های گاز "
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در " توربین های بخار "
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در " بویلر/بازیاب حرارت "
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در " تجهیزات نیروگاهی "
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در تجهیزات فرآیندی نفت، گاز و پتروشیمی براساس API۵۷۱
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در " مبدل های حرارتی "
 • دوره تخصصی مکانیزم های شکست و خرابی در مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره
 • دوره بازرسی مخازن تحت فشار در دوره ساخت براساس ASME Sec.۸
 • دوره بازرسی مخازن تحت فشار در دوره بهره برداری براساس API۵۱۰
 • دوره بازرسی مبدلهای حرارتی Shell and Tube
 • دوره بازرسی مخازن ذخیره در دوره ساخت API۶۵۰ و دوره بهره برداری براساس API۶۵۳
 • دوره بازرسی فنی عمومی
 • دوره تخصصی تعمیرات مخازن و تجهیزات تحت فشار براساس ASME PCC-۲
 • دوره شناخت کاربردی تجهیزات فرآیندی، پایپینگی و نقشه های P&ID PFD
 • دوره تخصصی طراحی سیستم سوخت رسانی گاز و گازوییل نیروگاه
 • طراحی و امکان سنجی نیروگاه های حرارتی توسط نرم افزار
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.305.619.fa
برگشت به اصل مطلب