انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- رزومه اعضای هیأت مدیره و مدرسین
دکتر محمد ریاحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۳/۲۳ | 

 AWT IMAGE

  دکتر محمد ریاحی

  

  سوابق تحصیلی:

دکترا: مکانیک - ساخت و تولید- دانشگاه ایالتی آیوا 
عنوان پایان نامه:لیزر صنعتی در مهندسی ساخت و تولید - تشکیل لایه فلزی سطوح مقاوم

فوق لیسانس:مهندسی مکانیک/فیزیک کاربردی- دانشگاه ایالتی ایلینویز
عنوان پایان نامه:نگهداشت صنعتی / تستهای غیرتخریبی

لیسانس: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات- دانشگاه ایالتی ایلینویز

عنوان پایان نامه: طراحی جامدات


سوابق شغلی:

 • دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد مکانیک - استاد تمام - از سال 1372 تاکنون
 • دانشگاه ایالتی ساندرن ماین - واحد مکانیک - استادیار - از سال 1370 تا 1372
 • دانشگاه ایالتی ایلینویز - واحد مکانیک - استادیار - از سال 1367 تا 1370


آخرین مقالات و کتب چاپ شده

 •  بیش از 185 مقاله کنفرانس و ژورنال ملی و بین المللی - از سال 1987 تا کنون
 • 5 عنوان کتاب در مهندسی - دانشگاه علم و صنعت ایران - سالهای 82،83،84،92،96

 
سابقه حضور در کنفرانسها و همایشهای علمی:

 • بیش از 65 کنفرانس و همایش ملی و بین المللی
 • برگزار کننده 8 کنفرانس علمی بعنوان رییس/دبیر
 • برگزاری متجاوز از 210 سمینار آموزشی/صنعتی در ایران و ایالات متحده

توضیحات بیشتر:
برخی از سوابق شغلی و صنفی
 • مدیر مرکز پیشرو تستهای مکانیکی و غیر تخریبی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ریاست انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران
 • عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران و امریکا
 • عضو انجمن فیزیک امریکا
 • عضو انجمن ساخت و تولید ایران و امریکا
 • عضو انجمن تستهای غیر مخرب امریکا

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.305.196.fa
برگشت به اصل مطلب