انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- رزومه اعضای هیأت مدیره و مدرسین
دکتر سعید رمضانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   AWT IMAGE

 

دکتر سعید رمضانی

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
سوابق تدریس دانشگاهی
درس"برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
درس"طرح ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
درس"کنترل پروژه و سیستم های خرید و انبارداری " مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
درس "آمار و احتمالات"، مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع،
درس "روشهای بهره وری "، کارشناسی رشته مدیریت صنعتی
درس سیستم های لجستیکی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت زنجیره تامین
درس مهندسی قابلیت اطمینان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت زنجیره تامین
درس مدیریت دارایی در دوره دکتری مهندسی ریسک منابع سازمانی، دوره دکتری DBA موسسه TuvNord
عضویت ها و گواهینامه ها
عضو هیات مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران از سال 1391
عضو کمیته علمی و داوران هفتمین، هشتمین ، نهمین ، دهمین و یازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران
عضو کمیته داوری چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین
عضو کمیته علمی انجمن صنایع ایران (از سال 87) و عضو کمیته علمی انجمن نت ایران از سال 86
عضو انجمن لجستیک ایران (از سال 85)، عضو انجمن خوردگی ایران (از سال 85)
دارای گواهینامه آشنایی با مهندسی پایایی (Reliability Engineering)، از دانشگاه سویا اسپانیا و تورنتو کانادا
کتب منتشر شده
 • "الگوبرداری از بهترین تجربیات در نگهداشت، قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی"، اثر تِری وایِرمن، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران، انتشارات نشر بازرگانی، اردیبهشت 1395
 • "ارتش تخت، چگونه سازمان منسجم و متعهد بسازیم"، اثر دن پونتفراکت، ترجمه :سعید رمضانی و همکاران، انتشارات نشر بازرگانی، مهر ماه 1395
 • "مرجع علمی و صنعتی کاربرد تئوری قابلیت اطمینان در مهندسی نگهداشت"، اثر توشیو ناکاگاوا، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران
 • مرجع علمی و کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات، اثر پروفسور آدولفو کرسپو مارکز، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران، انتشارات نشر بازرگانی به ضمیمه قابلیت اطمینان کاربردی و چک لیست های ممیزی نگهداشت و مدیریت دارایی، راهنمایی برای مدیریت دارایی به همراه ایزو 55000 _ آبان 1393
 • "مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی"، اثر فیلیپ اسلیتر، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران، انتشارات نشر بازرگانی، فروردین 1394
 • "استاندارد فناوری بازرسی مبتنی بر ریسک"،اثر انیستیتو نفت آمریکا، ترجمه سعید رمضانی و همکاران- خرداد 1394
 • استاندارد مدیریت دارایی ها “ISO55000:2014  سازمان جهانی استاندارد، ترجمه: سعید رمضانی و همکاران اردیبهشت 1393
 • "تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب از انتشارات جان وایلی"، اساتید دانشگاه جورجیا تک آمریکا،  ترجمه سعید رمضانی و همکاران، انتشارات دانشگاه امام حسین
 • "واژگان و اصطلاحات علمی نگهداری و تعمیرات (نگهداشت)"، ترجمه سعید رمضانی و همکاران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، بهار 1392
 • "استاندارد تحلیل علل ریشه ای حوادث و خرابی ها RCA "، سازمان استاندارد انگلستان BSI 62740:2015
مقالات علمی - پژوهشی
 • " بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر، LCC" در فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره 34- 1390
 •  "جایگاه ارزیابی آمادگی تجهیزات به عنوان شاخصی کلیدی در لجستیک " در دومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، 1390
 •  "مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته"، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران http://mri.modares.ac.ir/، اردیبهشت 94 
 •  "تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات با استفاده از مدل مدیریت سلامت و پیش بینی عیوب" ، کنفرانس بین المللی لجستیک 1393
 •  "کاربرد رویکرده های هوشمند در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه"، کنفرانس بین لجستیک بهمن 1393
 • نیازمندی‌ها و الزامات طراحی نظام نامه تعالی نگهداشت بر مبنای مفاهیم مدیریت دارایی».، کنفرانس ملی نت 1394
 • «محاسبه و تحلیل قابلیت اطمینان تجهیزات و چگونگی دستیابی به حداکثر ماندگاری، کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات 1394
 • «کاربرد مدل هزینه چرخه عمر(LCC)در بهینه سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات 1394
 • «نگهداری و تعمیرات چابک، رویکردی اثربخش در سازمانهای »، کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات. 1394
 • تعیین عمر مفید خدمتی عمر استاندارد تجهیزات کالاهای سرمایه ای سازمانی " فصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آماد، 92، شماره 45
 • تبیین رویکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر تعهد در مدیریت دارایی های فیزیکی، هشتمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات- 92
 • کشف الگوهای پنهان و مفید از داده های سامانه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، با پیش بینی هزینه ها و نقاط پرت، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره 48، 1394
 • An Intelligent Model for Search Method: a Neuro-fuzzy Approach, International Conference on Research Methodologies in Science, Engineering and Technology, May, 2006
 • Multi-Agent Supply Chain Management: Design Issues for a Generic Architecture, International Conference on Logistics and Supply Chain, December, 2006
 • Application of Data Mining in Condition Based Maintenance System,  Second Conference of Data Mining, Polytechnic University, 2008
 • Development of an Intelligent Diagnosis System for Condition Based Maintenance, 6'th International Industrial Engineering Conference, 2009
 • Development of knowledge Management & Reasoning System for Condition Based Maintenance, Second Conference of Knowledge Management, 2010
 • A Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, 7'th International Industrial Engineering Conference, 2010
 • Development of Fault Diagnosis Model, Using Fuzzy Rule Based System, 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering, 2010
 • Determining New Baselines of Wear Material in Diesel Engines, Using Oil Analysis Results, International Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116 (2012) pp 1059-106, Switzerland ISI, AMM 2012 (ISI ژورنال بین المللی)
 • Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, International  Journal of Industrial Engineering & Production Research (ISC), June 2011, volume 22, PP.92-98
 • Determining Economic Life of Earth Moving Equipment by Using Life Cycle Cost Analysis, International Conference on Construction and RealEstate Management (ICCREM 2012) Kansas city, USA
 • A new hybrid algorithm based PSO and SA to solve a developed portfolio selection problem, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, Feb. 2014 :486-491, www.amiemt-journal.com, ISC
 • A new hybrid algorithm based PSO and SA to solve a developed portfolio selection problem, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, Feb. 2014 :486-491, ISC
 • Tow objective optimization model of costs and carbon dioxide in integrated Supply chain (forward/reverse), with multi –product and multi-period, 2” International E-conference on Green Economics, 12 may 2015. IECGE-2015
 • Developing a New Model in Agile Maintenance, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, 524-532, ISC
 • Intelligent Approaches in CBM Technique, A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning , ره آورد نگهداری و تعمیرات، انجمن نت- شماره 1، خرداد 1391 ژورنال علمی-پژوهشی
برخی از پروژه های انجام شده

 • ممیزی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی در شرکت میدکو(هلدینگ صنایع فولاد ایران)
 • ممیزی و تدوین نقشه راه مدیریت دارایی در شرکت ایران خودرو
 • پیاده ­سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در راستای تحقق الزامات سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت رجا
 • پیاد­ه ­سازی سیستم تحلیل ریشه­ای عیوب (RCA) و طراحی نخستین نرم افزار RCA در ایران
 • تعیین بودجه نگهداری و تعمیرات و تسهیم آن بین سالن­های معاونت تولید خودرو در شرکت ایران خودرو
 • تدوین استاندارد جامع نگهداشت تجهیزات بیمارستانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • داده­ کاوی و تحلیل داده­های نرم افزارهای نگهداشت در صنایع دریایی و هوافضا
 • بودجه­ ریزی و تعیین نرم­های هزینه­ای نگهداری و تعمیرات در صنایع دریایی و هوافضا
 • اجرای تحلیل ریشه­ای خرابی (RCFA) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی و حفاری
 • مشاوره در زمینه انتخاب نرم افزار نگهداری و تعمیرات و ممیزی نت
 • طراحی شاخص­های کلیدی عملکرد متناسب با نقشه راه استراتژیک نگهداشت در صنایع ریلی، دفاعی، حفاری و خدماتی
 • مدیریت اطلاعات تجهیزات بر اساس استاندارد ISO 14224 و طراحی ماژول­های نرم افزاری در صنایع نفت و گاز، دریایی و هوا فضا
 • طراحی و پیاده­سازی دستورالعمل و نرم افزار تحلیل ریشه­ای عیوب در صنایع دفاعی
 • تحلیل بحرانی و تعیین اولویت تجهیزات و خرابی های بر اساس مدل های نورسوک و کرسپو مارکز 
 • بهبود سرویس­دهی انبار قطعات یدکی و بهینه­سازی MRO و سیستم سفارشات در صنایع معدنی ( سنگ آهن گلگهر و مس کرمان)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.305.130.fa
برگشت به اصل مطلب