انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- سمینارها و گردهمایی ها
گردهمایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | 

عنوان گردهمایی

تاریخ

زمان

مکان

هزینه (ریال)

رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات (ریلی) 25 تیر 97 8 تا 12 تهران- خ قائم مقام فراهانی- خ میرزا حسنی- ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی رایگان
آشنایی با فرآیند جایزه ملی تعالی نگهداری 30 خرداد 97 9 تا 12 تهران- شهرک غرب - انجمن نگهداری و تعمیرات ایران رایگان
آشنایی با تکنولوژی نانو و کاربردهای آن در صنایع ریلی 18 دی 96 16 تا 19 تهران-ستارخان - خیابان شهید حبیب اله - ستاد فناوری نانو رایگان
الگوریتم راهبری مدیریت تعالی سیستمهای نت و مدل ارزیابی Karpak 10 شهریور 95 14 تا 17 تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع رایگان
پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن 9 اسفند 94 10 تا 12 تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع رایگان
مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی ها 29 مهر 93 14 تا 17 تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع رایگان
پایش وضعیت چه نوع تجهیزاتی: نرمال یا نمائی 30 مهر 92 14 تا 16 تهران - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مکانیک رایگان
کاربرد روتور دینامیک در عیب یابی تجهیزات دوار 17 دی 91 14:30 تا 16:30 تهران - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک رایگان
روش های نوین پایش وضعیت در صنایع 15 اسفند 91 14 تا 16 دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک رایگان
مدیریت تأمین و کنترل قطعات یدکی 14 بهمن 91 13:30 تا 15:30 دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مکانیک رایگان
مباحث نوین در مهندسی نگاهداشت نت 8 آبان 91 14 تا 17 دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مکانیک رایگان
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.290.500.fa
برگشت به اصل مطلب