انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- استخدام های حوزه نت
نیرو متخصص و مسلط به سیستم نت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۹ | 

  شرکت ایتسن ، مشاور و ناظر نت بندر امام خمینی ، در نظر دارد یک نفر نیرو متخصص و مسلط به سیستم نت را برای پروژه خود در بندر امام جذب نماید . شایان ذکر است محل خدمت بندر امام و بصورت 22 روز کار و 8 روز استراحت میباشد. لذا خواهشمند است با ایمیل k.dezhangah@itcen.ir مکاتبه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.229.291.fa
برگشت به اصل مطلب