انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- مشاهده آگهی ها
استخدام نیرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/7 | 
یک شرکت معتبر نفتی جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز به یک نفر کارشناس در زمینه مدیریت دارایی ها و طراحی سیستم های نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) دارد.
از واجدین شرایط تقاضا میگردد مشخصات و سوابق کاری خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
m.zaminiyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.228.555.fa
برگشت به اصل مطلب