انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- مسئول کمیته
مهندس سعید رمضانی مسئول کمیته دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   AWT IMAGE

 

مهندس سعید رمضانی


 

سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی- دانشگاه امام حسین(ع)، 1386 با معدل 18.30 و نمره 20 برای پایان نامه.

  • کارشناس مهندسی صنایع- تولید صنعتی- دانشگاه امام حسین(ع)- 1383 با معدل 17.18

  • رتبه اول کل دانشجویان صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

  • رتبه دوم کل دانشجویان صنایع در مقطع کارشناسی از سال 1380 تا 1383

  • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن" . "استاد راهنما : آقای دکتر معماریانی"." اساتید مشاور : آقایان دکتر مسعودی و دکتر نورنگ"

  • عنوان پایان نامه کارشناسی: " تحلیل و بررسی سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات ( CMMS ) و مقایسه قابلیتهای آنها در کلاس جهانی." "استاد راهنما : آقای مهندس حکمت"." استاد مشاور : آقای دکتر میرکاظمی"

  • پذیرفته شده در مقطع دکتری صنایع دانشگاه تهران ، مرحله اول و دوم و مصاحبه در سال 1389

 

  فعالیت­های پژوهشی و مقالات علمی

  • ترجمه کتاب Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering System از انتشارات جان وایلی که توسط اساتید دانشگاه جورجیا تک آمریکا تدوین شده است. چاپ توسط انتشارات دانشگاه امام حسین شابک :

  • ترجمه کتاب " The Maintenance Framework Management " از پروفسور آدولفو کرسپو مارکز، انتشارات Springer

  • ارائه مقاله " مدل تصمیمگیری هوشمند برای انتخاب نرم افزار مناسب فعالیتهای نگهداری و تعمیرات " در سومین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، شهریور 1384

  • ارائه مقاله " کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن " در چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، پاییز 1386

  • ارائه مقاله " برنامه نگهداری موتورها و دیزل ژنراتورها بر اساس روشهای پایش وضعیت " در چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، پاییز 1386

  • ارائه مقاله " رویکردی هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب و مدیریت سلامت( PHM )، مطالعه موردی تشخیص عیوب مخزن با استفاده از شبکه عصبی موجک " در پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات، آبان 1387

  • ارائه مقاله " کاربرد داده کاوی در تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب " در دومین کنفرانس ملی داده کاوی ایران، دانشگاه امیرکبیر، آبان 1387

  • ارائه مقاله " کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها فصلنامه مدیریت زنجیره تامین ، فصلنامه آموزشی- پژوهشی، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، سال یازدهم- شماره27- بهار 1388

  • ارائه مقاله "نت خوداتکا رویکردی نوین در آمادگی تجهیزات و استمرار آن برای رزمنده ایرانی در جنگ نامتقارن، " در دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی رزمنده ایرانی، آذر 1388

  • ارائه مقاله " توسعه رویکردهای هوشمند در تشخیص و پیش بینی عیوب، با ارائه مطالعات موردی از کاربردهای این الگوریتم ها " در چهارمین کنفرانس مراقبت وضعیت و تشخیص عیوب، دانشگاه شریف، اسفند 1388

  • ارائه مقاله " مدیریت پیشگیری و سلامت با استفاده از داده کاوی ، مطالعه موردی تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب مخزن " در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، 30 و 1 خرداد 1388

  • ارائه مقاله " ارزیابی آمادگی تجهیزات با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی " در سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ( OR 2010 )، 15 و 16 اردیبهشت 1389

  • ارائه مقاله " نت خوداتکا نگرشی نوین در آمادگی تجهیزات نظامی با رویکرد TPM " در دومین کنفرانس نت بهره ور فراگیر TPM ، 14 و 15 اردیبهشت 1389

  • ارائه مقاله " طراحی مدلی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات " در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389 – مقاله برتر کنفرانس

  • ارائه مقاله " بررسی اهمیت وآثار RCM در حفظ و ارتقاء سطوح قابلیت اطمینان، دسترس پذیری، نگهداشت پذیری و ایمنی تجهیزات " در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389

  • ارائه مقاله " کاربرد آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی Wavelet در تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب مکانیکی، مطالعه موردی تعیین عمر باقیمانده یاتاقان چیلر " در ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات، خرداد 1389

  • ارائه مقاله " رویکرد مدیریت کیفی نگهداری و تعمیرات ( MQM )" در فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه آموزشی- پژوهشی، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، سال دوازدهم - شماره 29- بهار 1389

  • ارائه مقاله " کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد تجهیزات و ارائه راهکارهای بهبود" در دومین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها، مرداد 1389

  • ارائه مقاله " ارائه مدلی ترکیبی برای ارزیابی و پیش بینی آمادگی تجهیزات، با استفاده از شبکه عصبی" در هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع، مهر 1389

  • میزان آمادگی تجهیزات شاخصی برای ارزیابی عملکرد سیستمهای نت یکپارچه، اولین کنفرانس نت پکپارچه ایران، بهمن 1389

  • طراحی و پیاده‌سازی مدل ترجمه سیستمی راهبرد برای استقرار نظام مدیریت راهبرد و مدیریت عملکرد در سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، دی 1389

 • ترجمه ی استاندارد ISO 55000:2014,Asset Management مدیریت دارایی ها ، سازمان جهانی استاندارد سال 1393

 • ترجمه ی استاندارد En 13306:2010 , maintenance Terminology واژگان و اصطلاحات علمی نگهداری و تعمیرات (نگهداشت) ، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) ،1392

 

 

 

  • An Intelligent Model for Search Method: a Neuro-fuzzy Approach , International Conference on Research Methodologies in Science, Engineering and Technology, May, 2006

  Multi-Agent Supply Chain Management: Design Issues for a Generic Architecture , International Conference on Logistics and Supply Chain, December, 2006

  Intelligent approaches in Condition Based Maintenance System, A Case Study using Oil Analysis and Case-Based Reasoning - Fifth International Conference of Maintenance, 2008

  Application of Data Mining in Condition Based Maintenance System , Second Conference of Data Mining, Polytechnic University, 2008

  Development of an Intelligent Diagnosis System for Condition Based Maintenance , 6'th International Industrial Engineering Conference, 2009

  • Development of knowledge Management & Reasoning System for Condition Based Maintenance, Second Conference of Knowledge Management, 2010

  A Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, 7'th International Industrial Engineering Conference, 2010

  • Development of Fault Diagnosis Model, Using Fuzzy Rule Based System, 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering , 2010

  • Determining New Baselines of Wear Material in Diesel Engines, Using Oil Analysis Results, International Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116 (2012) pp 1059-106, Switzerland ISI, AMM 2012 ( ISI ژورنال بین المللی )

  • Fuzzy Rule Based System for Fault Diagnosis, Using Oil Analysis Results, International Journal of Industrial Engineering & Production Research ( ISI ), June 2011, volume 22, PP.92-98

 

 

 

  سوابق کاری و تحقیقاتی

  • همکار طرح پژوهشی "طراحی مدل ارزیابی آمادگی تجهیزات"، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، 138 8

  • همکار طرح پژوهشی "طراحی سیستم مانیتورینگ (داشبورد) استراتژی ها، BSC ، CSF ، KPI ، مرکز مطالعات تحول، 90- 1388

  • همکار "طرح ساماندهی سیستم عملیات حج و زیارت"، سازمان حج و زیارت، 1387

  • همکار "پروژه استانداردسازی خدمات مدیریت شهری"، شهرداری تهران، 1386

  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات ( CMMS ) و بهبود آنها، 1384 تا کنون

  • همکار پروژه " پیاده سازی سیستم ارزیابی آمادگی تجهیزات "، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی، 1389

  • همکار طرح پژوهشی "بهینه سازی تصمیمات خرید و جایگزینی تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر، LCC "، 1390

 

  جوایز

  • کسب رتبه اول کل دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع

  • کسب رتبه دوم کل دانشجویان در دوره کارشناسی در رشته مهندسی صنایع

  • دانش آموخته مشمول سهمیه استعداد درخشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  • کسب عنوان نویسنده مقاله برتر پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران

  • کسب عنوان نویسنده مقاله برتر ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات ایران

 

  زمینه های مورد علاقه

  • کاربرد روشهای هوشمند در CBM و مدلسازی Reliability Engineering

  • مدیریت زنجیره تامین (SCM)

  • هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

  • تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب

  • تفکر سیستمی و تحلیل سیستم ها و مدلهای ارزیابی

  • موضوعات مرتبط با سیستمهای نگهداری و تعمیرات و مراقبت وضعیت( CM )

  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای داشبورد مدیران و ارزیابی و مدیریت عملکرد، BSC ، CSF ، KPI

 

  آشنایی با نرم افزار

  • تسلط بر نرم افزارهای تخصصی داده کاوی ( Data Mining ، Fuzzy ) مانند: MATLAB , DataEngine

  • تسلط بر نرم افزار CLIPS (مخصوص طراحی سیستمهای خبره Rule - base ، و با تکنیک CBR )

  • تسلط بر نرم افزار Super Decision (مخصوص حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره)

  • توانایی کار با نرم افزارهای بانکهای اطلاعاتی: ( SQL - ACCESS )

  • تسلط بر نرم افزارهای تحلیل آماری: ( SPSS Minitab )

  • تسلط بر نرم افزارهای تحلیل سیستم ( SA )، تسلط بر نرم افزارهای Visio و Smart Draw

  • توانایی کار با MSP , Lindo , Lingo ، تسلط بر بسته نرم افزاری Ms Office

 

 

  سوابق تدریس : دانشگاهی و سمینار های آموزشی

  • در س"برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)

  • در س"طرح ریزی نگهداری و تعمیرات" مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه امام حسین(ع)

  • درس " آمار و احتمالات " ، مقطع کاردانی رشته لجستیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی

  • درس " روشهای بهره وری " ، مقطع کاردانی رشته لجستیک، دانشگاه جامع علمی کاربردی

  • کاربرد تکنیکهای آماری و داده کاوی (شبکه های عصبی و درخت تصمیم) در علوم مهندسی

  • نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع Total Productive Maintenance

  • نگهداری تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان Reliability Center Maintenance

  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مراقبت وضعیت (آنالیز روغن و ارتعاشات) CBM / PHM

  • سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات Computerized Maintenance Management System

  • تشخیص و پیش بینی هوشمند عیوب Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis

  • آنالیز ریشه های عیوب و هزینه های چرخه عمر تجهیزات، شاخصهای کلیدی عملکرد نت RCA / LCC/KPI

 

  عضویت ها و گواهینامه ها

  •  عضو انجمن صنایع ایران (از سال 82)

  •  عضو انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (از سال 84)، عضو کمیته علمی 2 دوره کنفرانس

  •  عضو انجمن لجستیک ایران (از سال 85)، عضو انجمن خوردگی ایران (از سال 85)

  •  دارای گواهینامه آشنایی با مهندسی پایایی ( Reliability Engineering )، از دانشگاه تورنتو کانادا

  •  دارای گواهینامه ممیزی داخلی و مستندسازی ملزومات استاندارد 2000-9001 ISO در مدیریت کیفیت

  •  دارای گواهینامه آشنایی با مباحث تخصصی نت مانند: Physical Asset Management, Optimization of Maintenance, TPM, RCM, CMMS

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.210.213.fa
برگشت به اصل مطلب