انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های بخار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 

  

عنوان دوره: بازرسی، نگهداری و اورهال توربین های بخار

 

کد گروه بندی تخصصی:

فنی مهندسی- مدیریتی

مدت دوره: 3 روز

مدرس: ایمان عبدی شکتائی

اهداف دوره:

شرکت کنندگان یا مخاطبان دوره : مدیران ارشد و میانی سازمان ها ، متخصصین نگهداری و تعمیرات، مهندسین فرآیند ، بازرسان فنی ، متخصصین و کارشناسان نگهداری و تعمیرات نیروگاه ها

محتوای دوره :

  • توربین بخار، اجزا و عملکرد آن
  • اهداف و فلسفه نگهداری
  • انواع خرابی های توربین بخار و دلایل آن
  • محاسبه EOH و Unavailability
  • برنامه ریزی و فواصل بازرسی و نگهداری
  • Minor Overhaul  ( نقاط مورد نیاز بازرسی، انواع بازرسیها و اقدامات لازم)
  • Major Overhaul (نقاط مورد نیاز بازرسی، انواع بازرسیها و اقدامات لازم)
  • انواع تستهای غیر مخرب مورد نیاز در فواصل بازرسیهای فوق
  • متالوگرافی و تخمین عمر باقیمانده قطعات
نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.586.fa
برگشت به اصل مطلب