انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
نگهداری و تعمیرات در حمل و نقل ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲ | 

عنوان دوره: نگهداری و تعمیرات در حمل و نقل ریلی

  کد گروه بندی تخصصی:

  فنی - مهندسی

  مدت دوره: یک روز

  مدرس: مهندس جاوید تقی زاده

  اهداف دوره: آشناسازی مخاطبان با روش موثر و مهندسی نظام نگهداری و تعمیرات ریلی و به کارگیری تکنیک های مدیریتی و فنی در سازمان

  شرکت کنندگان یا مخاطبان دوره : مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره برداری، تضمین کیفیت، امور مهندسی، برنامه ریزی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط

  محتوای دوره یا سرفصل مطالب:


  بخش اول:   نکات کلیدی در نگهداری و تعمیرات
  • معرفی مختصر استراتژی های نت
  • نمودار و شاخص های مهم
  • وضعیت نت در آینده
  • مثال هائی از نت ضعیف در صنایع
  • موانع اجرای موفق نظام نت
   بخش دوم:   بهبود نگهداری و تعمیرات ریلی
  • بررسی دو نمونه پروژه استقرار و ارتقاء نت در صنعت ریلی کشور
  • معرفی اجمالی IRIS و خطوط اصلی آن در نت
  • آماده سازی سازمان برای اجرای نت مهندسی

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری کارگاه:ویدئو دیتا پروژکتور، وایت برد و سیستم صوتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.525.fa
برگشت به اصل مطلب