انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
مدیریت کارآمد پروژه اورهال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | 

  عنوان دوره: مدیریت کارآمد پروژه اورهال

  کد گروه بندی تخصصی :

  فنی- مهندسی 

  مدرس: دکتر سعید رمضانی

  مدت دوره: دو روز

اهداف دوره:

تعیین نعداد اورهال و زمان مورد نیاز بین هر دو اورهال متوالی، تشریح مراحل اجرای اورهال ، روش ها و ابزارهای مورد استفاده. چگونگی تعریف محدوده پروژه اورهال، گزارش نهایی این کارگاه ارائه رویکردی منطقی و هدفمند برای دستیابی به حداکثر تولید با حداقل ریسک سازمانی است.

  شرایط شرکت کنندگان:مدیران : ارشد، میانی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، تضمین کیفیت، مهندسی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط.

محتوای دوره:

طرح ریزی، برنامه ریزی و پیاده سازی تعمیرات اساسی در صنعت، نیازمند هماهنگی بین کارکنان و گروه های پشتیبانی آنهاست که به کمک آن می توان هزینه های پیش روی دارایی ها را به حداقل رساند. همچنین نرم افزار مدیریت پروژه، روش ها ، ابزار و فناوری های اورهال در کنار طرح ریزی و مهندسی نگهداشت، فضایی را ممکن می سازد تا دارایی ها را در دوره عمر، مدیریت کرده و زمان های توقف تولید را به حداقل رساند. ترکیب قابلیت اطمینان با جهت دهی ابزارهای مدیریتی، اگر در ابتدایی ترین مراحل پروژه های تعمیرات اساسی به کار گرفته شود، تاثیر بیشتری بر نتایج اورهال خواهد داشت.
دوره پیش رو پس از بررسی خروجی های چند ساله ی پیاده سازی مدل تعالی اورهال طراحی شده است. این دوره برای مدیران، مهندسان و تکنسین های بسیاری در سراسر جهان آموزش داده شده و اثبات کرده است که اصول پایه ای این دوره، قابل به کارگیری در همه صنایع می باشد. این دوره شامل 9 ماژول است و تمام جنبه های مدیریت اورهال مورد نیاز برای تنظیم اثربخش برنامه اورهال از جزئی ترین جنبه های برنامه ریزی تا اجرای این پروژه را شامل می شود.
برخی از سرفصل های دوره عبارتند از:

- معرفی و تعاریف اورهال، بازرسی و تعمیرات اساسی در مقابل سایر پروژه های مهندسی
- مدل های پایه ای برای تعیین تعداد و زمان بهینه اورهال ها و تناوب بهینه آنها
  • ساخت مدل
  • پیاده سازی مدل ها در اکسل و حل مطالعات موردی
- مدل تعالی اورهال
- سازمان دهی و هدایت پروژه اورهال و تعریف محدوده کاری
- طرح ریزی زمانی - برنامه های رایانه ای PERT
- طرح ریزی هزینه ای - برنامه های رایانه ای CPM
- ملاحظات ایمنی و کنترل اجرای پروژه اورهال
- الزامات و ملاحظات کلیدی در فرآیند اتمام پروژه اورهال
- خلاصه ای از مراحل کنترل و ملاحظات نهایی
به همراه آموزش کاربردهای عملی نرم افزار WinQsb در آنالیز زمان و هزینه های پروژه اورهال

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره:

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.502.fa
برگشت به اصل مطلب