انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
آشنایی با مدیریت دارایی (های فیزیکی) و استاندارد ایزو 55000 Asset Management

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/24 | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.473.fa
برگشت به اصل مطلب