انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۶ | 

  عنوان دوره: نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI

  کد گروه بندی تخصصی :

  فنی- مهندسی 

  مدرسان: مهندس هوشنگ رستمیان 

  مدت دوره: دو روز

اهداف دوره:

آشنایی با نظام کنترل، سنجش و تحلیل عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI

  شرایط شرکت کنندگان:مدیران : ارشد، میانی و کارشناسان نگهداری و تعمیرات، بهره‌برداری، تضمین کیفیت، مهندسی، آموزش و سایرکارکنان مرتبط.

محتوای دوره:

  1. مقدمه
  2. نظام کنترل مدیریتی و  عملیاتی
  3. نگهداری و تعمیرات و ارزیابی عملکرد آن
  4. منظرهای لازم جهت سنجش عملکرد سیستم نت
  5. بررسی و تجزیه و تحلیل فنی- اقتصادینت
  6. برخی از شاخص‌های کلیدی عملکرد
  7. مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات
  8. بهبود مستمر و چرخه PDCA دمینگ
  9. ارزیابی و تجزیه و تحلیل فنی- اقتصادی
  10. چگونگی تعریف زمینه­ های قابل بهبود  

  امکانات مورد نیاز برای برگزاری دوره:

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.445.fa
برگشت به اصل مطلب