انجمن نگهداری و تعمیرات ایران- محتوای دوره های فنی - مهندسی
آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع (TPM)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱/۱۹ | 

عنوان دوره: آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع (TPM)

کد گروه بندی تخصصی:

فنی مهندسی

مدت دوره: دو روز

مدرس: دکتر محمد ریاحی

اهداف دوره:

معرفی و آشناسازی مخاطبین با اصول و مبانی مدیریت بهره برداری دستگاه ها ، ماشین آلات و سرمایه های فیزیکی به روش موثر و کارآ

شرکت کنندگان یا مخاطبان دوره : مدیران و کارشناسان نگهداری وتعمیرات ، بهره برداری ، تضمین کیفیت ، امور مهندسی ، تولید ، آموزش و سایر کارکنان مرتبط

محتوای دوره یا سرفصل مطالب:

  • معرفی / مقدمه ، اصطلاحات مدیریت نگاهداشت ، انواع ماشین آلات
  • نظام بهره برداری ، نظام نگاهداشت ، نظام تعمیرات
  • اهداف و وظائف مدیریت
  • حسابداری ماشین آلات ، انواع هزینه ، روش محاسبه استهلاک
  • اقتصاد مهندسی ، هزینه ، دوران عمر ، عمر اقتصادی
  • انواع عملیات نگاهداشت ، پیشگیرانه ، پیش بینانه ، کامپیوتری و TPM
  • معرفی برنامه ریزی نگاهداشت ، مهندسی نگاهداشت ، قابلیت نگاهداشت
  • اندازه گیری عملکرد دستگاه ها و ماشین آلات

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران:
http://irma.ir/find.php?item=1.192.371.fa
برگشت به اصل مطلب